Nieuw: e-learning “communiceren over inhaleren” bij astma en COPD

Motiverende gesprekstechnieken essentieel voor optimaal behandelresultaat
Twee farmaceutische bedrijven GlaxoSmithKline en AstraZeneca, beide deskundig op het gebied van behandelingen voor astma en COPD, hebben in co-creatieve samenwerking met de Stichting IMIS (Inhalatie Medicatie Instructie School) een interactieve e-learning ontwikkeld. De online training “communiceren over inhaleren” bevat scholingsmateriaal voor zorgverleners die landelijke uniformiteit qua inhoud en methodiek van inhalatie-instructie dichterbij brengt. De training gaat in op zowel de inhalatietechniek zelf, als op de communicatie met de patiënt. Motiverende gespreksvoering en – technieken krijgen daarbij de nadruk. De e-learning is op www.communicerenoverinhaleren.nl kosteloos beschikbaar voor iedere zorgprofessional die inhalatie-instructie geeft aan patiënten, zoals apothekersassistenten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen.
longkanker-astrazeneca-iressa-300x225Titia Klemmeier, trainer bij Stichting IMIS: “Ik zie in de praktijk dat patiënten problemen hebben met hun inhalatiemedicatie. Vaak heeft dit niet alleen te maken met techniek, maar juist ook met motivatie. Communicatievaardigheden van de zorgverlener zijn essentieel om dit bespreekbaar te maken en op te lossen. Deze e-learning helpt hier goed bij. Daarom vormt het een goede aanvulling op de bestaande inhalatie-instructie trainingen.”

 

Over therapietrouw en zorgkosten
Inhalatiemedicatie vormt een belangrijk onderdeel van de medicamenteuze behandeling van astma en COPD1,2. Een goede inhalatietechniek is daarbij belangrijk3. Helaas is het motiveren van patiënten tot een juist gebruik van hun medicatie vaak lastig voor zorgprofessionals4.
Een slechte of ontoereikende inhalatietechniek heeft consequenties voor zowel de individuele patiënt als voor de samenleving5. In praktijk betekent het namelijk dat het behandelresultaat achterblijft, wat therapietrouw – vaak toch al een uitdaging bij astma en COPD – tegenwerkt. Dat heeft weer gevolgen voor de zorgkosten die onnodig hoger uitkomen5.

In ons land speelt naast het communicatie aspect ook een gebrek aan uniformiteit in inhalatie-instructie door zorgaanbieders een rol. De consequentie hiervan is een landelijk wisselende kwaliteit van de zorg voor astma en COPD patiënten.

Matige naleving behandelvoorschriften
De therapietrouw bij astma en COPD is laag6. Door het niet goed naleven van de behandelingsvoorschriften zien we minder effect van het geneesmiddel, en dus minder verbetering dan verwacht voor een patiënt, en meer bijwerkingen5. Ook onnodig vervolgonderzoek en onterechte verandering van de behandeling zijn bekende gevolgen5 van een matige therapietrouw. Dat alles betekent in praktijk extra kosten voor de gezondheidszorg5. De (vaak dus: vermijdbare) plotselinge verslechteringen van het ziektebeeld kunnen bovendien zelfs tot ziekenhuisopnamen leiden. In Nederland hebben we in dat kader te maken met meer dan 3000 ziekenhuisopnamen per jaar voor astma/COPD7.

 

Het is bekend dat 60% van de gebruikers hun inhalator niet op de juiste wijze hanteert8. Van meer dan 70% van de patiënten is de inhalatietechniek niet goed3. Dat maakt overigens ook duidelijk dat een patiënt het toedieningsapparaatje dient te gebruiken dat voor hem het meest geschikt is: niet elke patiënt heeft de juiste techniek voor elk type inhalator3,9.

Een goede inhalatietechniek is cruciaal voor het effect van de inhalatiemedicatie3.

 

Samenwerking
Voor GlaxoSmithKline en AstraZeneca is het belangrijk dat patiënten maximaal effect hebben van hun geneesmiddelen. Daarbij is een hoogwaardige en goed georganiseerde zorgketen rondom de patiënt een randvoorwaarde voor goed geneesmiddelengebruik. Om die redenen hebben beide bedrijven in samenwerking met de Stichting IMIS geïnvesteerd in de interactieve online training voor zorgprofessionals die inhalatie-instructie geven aan patiënten.

 

Over Stichting IMIS
Stichting IMIS wil de kwaliteit van zorg verbeteren voor volwassenen en kinderen met astma en COPD in Nederland. De Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS ©) streeft naar eenduidigheid, kwaliteit en uniformiteit. IMIS doet dit ondermeer door middel van coördinatie, scholingsactiviteiten, actueel lesmateriaal en protocollen rond instructie voor inhalatie van medicatie.

 

Over AstraZeneca AstraZeneca is een innovatief biofarmaceutisch bedrijf. Wij investeren in een gezonde maatschappij waarbij een duurzaam behandelresultaat voor de patiënt en goed medicijngebruik centraal staan. In samenwerking met andere zorgpartijen dragen wij bij aan innovatie en een kwalitatief betere gezondheidszorg.

Over GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline behoort tot de leidende, innovatieve farmaceutische en healthcare bedrijven in de wereld. Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren door hen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.

Bron: GSK en AstraZeneca

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen