Vital Seniors Groep speelt in op tekort ouderenwoningen

ouderen5Nieuwe organisatie adviseert en begeleidt bij zelfstandig wonen en persoonlijke dienstverlening
Vital Seniors Groep (VSG) is gelanceerd. De VSG is een landelijk organisatie die toekomstige senioren adviseert en begeleidt op het gebied van comfortabel zelfstandig wonen én vitaal ouder worden. Het gaat hierbij om het aanpassen van woningen en het behoud van leefcomfort. Om dit te realiseren werkt de organisatie samen met partners en andere dienstverleners, onder andere een interieurarchitect, liftenbouwer, thuiskok, vermogensadviseur en zorgspecialist. Daarnaast adviseert de VSG ook projectontwikkelaars en makelaars over hoe zij toekomstbestendige woningen en woningbouwprojecten kunnen realiseren voor vijftigplussers. De organisatie speelt hiermee in op de toenemende behoefte van deze groep om in hun eigen woonomgeving ouder te worden.

John Kuiper, Vital Seniors Groep: “Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen steeds langer zelfstandig (blijven) wonen, zo blijkt uit onderzoek. Voor hen is het gangbare aanbod van zorginstellingen niet voldoende. Daarom wil deze groep van welgestelde vijftigplussers op tijd aanpassingen maken in hun huis zodat zij hier zo lang mogelijk kunnen blijven. De VSG voorziet in deze behoefte.”

Comfortabel ouder worden
De Vital Seniors Groep adviseert vijftigplussers over te treffen voorzorgsmaatregelen zodat zij later ook met eventuele lichamelijke beperkingen thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kan een breed scala aan maatregelen helpen, van een elektrisch verstelbaar toilet tot een keuken die ook vanuit de rolstoel kan worden bestierd. Daarnaast brengt de VSG ook meer voor de hand liggende zaken op orde zoals het vergemakkelijken van de toegang tot de woning, het weghalen van drempels en het beveiligen van het huis. Hierbij worden, indien nodig, de aangesloten partners ingeschakeld om de woonomgeving in comfort en veiligheid aan te passen.

Persoonlijk plan
De Vital Seniors Groep maakt voor iedere klant een persoonlijke analyse die de individuele wensen en de benodigde voorzorgsmaatregelen in kaart brengt. Op basis van deze analyse wordt een op maat gemaakt stappenplan ontwikkeld. Dit persoonlijke plan dient als leidraad bij de uitvoering van de maatregelen. De focus van het plan ligt op het vergroten van de mobiliteit en het comfort in en om het huis. Ook valt te denken aan maatregelen met een medische achtergrond – 24-uurs zorg, specifieke thuiszorgwensen – en maatregelen op het gebied van welbevinden en comfort, zoals chauffeur- en butlerdiensten en kleding- en voedingsadvies.

Maatschappelijk kader
In Nederland bestaan ruim twee miljoen huishoudens van welgestelde vijftigplussers. Door demografische ontwikkelingen wordt deze groep steeds groter. Het aantal beschikbare zorgwoningen voor deze senioren neemt echter af. Er is groot tekort aan seniorenwoningen en zorginstellingen. Alleen al in de Randstad is er een actueel tekort van 84.000 geschikte woningen, zo blijkt uit recent onderzoek van de ANBO, de belangenbehartiger van senioren.  Het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht dat 20-30% van het totaal aantal seniorenhuishoudens (700.000-1.000.000) de bestaande woning wil of moet ruilen voor een aangepaste woning.  De VSG speelt hier op in door (voorzorgs)maatregelen te treffen in huizen van vijftigplussers, zodat zij oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde omgeving.

Over Vital Seniors Groep
De Vital Seniors Groep bestaat uit een netwerk van leveranciers, partners en adviseurs. De VSG brengt advies uit en kan dit advies ook uitvoeren met diverse partners, waaronder architecten, aannemers, liftenbouwers, beddenmakers en sanitair-specialisten. De organisatie is officieel gelanceerd in augustus 2013. John Kuiper, oprichter van de VSG nam het initiatief nadat hij zelf langdurig in het ziekenhuis belandde. “Ik weet nu uit eigen ervaring dat je beter alles op orde kunt hebben, vóórdat je in de zorg terecht komt. Dat geldt uiteraard ook voor ouderen. Daarom is ons uitgangspunt dat ouderen zelf kunnen bepalen hoe en waar ze willen leven, ondanks de onvermijdelijke beperkingen van het ouder worden.” De VSG werkt op dit moment aan een keurmerk voor haar partners dat aantoont dat zij kwaliteit in producten en diensten leveren specifiek gericht op senioren.