Van Rijn neemt direct maatregelen na onderzoek ‘upcoding’

0
256

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) neemt direct maatregelen naar aanleiding van het door hem gevraagde onderzoek dat het CIZ heeft gedaan naar ‘upcoding’. Hoewel upcoding in de toekomstplannen van Van Rijn al moeilijker wordt, schrijft de bewindspersoon aan de Tweede Kamer dat hij nu al actie onderneemt.

‘Ik zie per direct aanleiding voor maatregelen om upcoding zo nodig de kop in te drukken’, aldus Van Rijn. ‘We moeten zeker stellen dat geld voor de zorg in alle gevallen goed besteed wordt’.

van rijn VWSOnderzoek CIZ
Het CIZ heeft op verzoek van de staatssecretaris onderzoek gedaan naar de gemandateerde indicatiestelling. Daarbij mogen instellingen zelf hun cliënten indiceren. Uit de rapportage blijkt dat in 23 procent (45 gevallen) van de 202 onderzochte gevallen sprake is van zwaardere zorg (of hogere zorgzwaartepakketten) dan het CIZ zou hebben vastgesteld: upcoding. In 4 procent is dat lager, in 73 procent was dat gelijk of met verwaarloosbaar verschil.

Direct maatregelen
Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat hij voldoende aanleiding ziet voor maatregelen:
1. CIZ zal vanaf november 2013 meer gemandateerde indicaties toetsen.
2. CIZ zal vanaf november bij controles de gegevens zoals die door de instelling worden verstrekt, controleren bij meer cliënten of hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. Instellingen mogen na vaststelling upcoding niet meer zelf indiceren.
4. Nza zal onderzoek doen naar de gevolgen van upcoding voor de kosten van de AWBZ.

Hervorming langdurige zorg
In zijn brief aan de Kamer wijst de bewindsman er op dat upcoding in zijn toekomstplannen al moeilijker wordt. Per 1 januari 2015 zou dan iedere indicatie door de CIZ gebeuren na een persoonlijk contact. Gemandateerde indicatiestelling komt dan niet meer voor. ‘Ik wil daar echter niet op wachten en onderneem nu actie’, aldus Van Rijn.

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer in december 2013 informeren over de voortgang van de uitgezette koers.

Bron: VWS