VU breidt gezamenlijk promotieprogramma met Zuid-Afrika uit

Begeleiding honderd promovendi en twee nieuwe hoogleraarsplaatsen Desmond Tutu Programma
De Vrije Universiteit Amsterdam en Zuid-Afrikaanse wetenschappers gaan honderd Zuid-Afrikaanse promovendi gezamenlijk begeleiden. Tijdens een werkbezoek aan Zuid-Afrika heeft de voorzitter van het College van Bestuur van de VU René Smit hiervoor op 7 oktober een contract getekend met de National Research Foundation (NRF). Hiermee gaat de samenwerking van de VU met Zuid-Afrika in het kader van de Desmond Tutu-leerstoelen een nieuwe fase in. Een belangrijk kenmerk ervan is de gelijkwaardigheid in de onderlinge samenwerking waarbij sterk wordt ingezet op Joint Doctorate Agreements met Zuid-Afrikaanse partneruniversiteiten[1]. Dit is een doctoraat van zowel de VU als van de betreffende universiteit in Zuid-Afrika.

desmond tutuTwee nieuwe hoogleraren duurzaamheid
Bij het behalen van hun doctorsgraad krijgen de Zuid-Afrikaanse promovendi een bul waarop beide universiteiten staan genoemd. De VU heeft dit als één van de eerste universiteiten in Nederland opgepakt toen dit juridisch mogelijk werd in februari 2011. Met het nieuw ondertekende contract wordt het programma voortgezet en verder uitgebreid. . Bij het ondertekenen van het nieuwe contract met de NRF zegde René Smit toe dat het CvB nog twee nieuwe hoogleraarsplaatsen aan het Desmond Tutu Programma toevoegt binnen het domein van de natuurwetenschappen en levenswetenschappen, in het bijzonder gericht op het thema duurzaamheid. Dit thema staat zowel bij de NRF als de VU hoog op de strategische agenda.

Desmond Tutu Programma
Het nu ondertekende contract met de NRF maakt onderdeel uit van het VU Desmond Tutu Programma. Emeritus aartsbisschop Desmond Tutu bezocht in december 2008 de VU waar de eerste vier Desmond Tutu hoogleraren binnen het onderzoeksprogramma Jeugd, Sport en Verzoening werden geïnstalleerd. In 2009 is daar een vijfde hoogleraar aan toegevoegd vanuit VU medisch centrum. Het Desmond Tutu Programma bestaat dus nu uit zeven hoogleraren.
De huidige vijf Desmond Tutu-hoogleraren zijn verbonden aan vijf verschillende faculteiten en disciplines: Eddy Van der Borght aan de Faculteit der Godgeleerdheid, Chris Elbers aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bestuurskunde, Stephen Ellis aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Marceline van Furth aan de Faculteit der Geneeskunde en Geert Savelsbergh aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen.

Recente artikelen