Onrust onder artsen over gebruik morfine tijdens laatste levensfase

1
869

Huisarts Nico Tromp pleegde deze week zelfmoord, nadat hij door de inspectie werd geschorst en van zijn bed werd gelicht door de politie. Huisartsen zijn geschokt door het optreden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en justitie. Het gebrek aan informatie maakt de artsen onzeker bij het uitoefenen van hun beroep, vertelt huisarts Hans Gimbel uit Heerhugowaard. Er is onrust over de toedracht en het toegestane gebruik van morfine in de laatste levensfase. Als lid van de zorgadviescommissie van het CDA in de Tweede Kamer hoopt Gimbel de politiek te mobiliseren om snel openheid van zaken te krijgen bij IGZ.

Gimbel schrikt dat de indruk wordt gewekt dat huisartsen ‘zomaar wat doen’ bij euthanasie. Huisarts Tromp werd zes dagen voor zijn dood door de inspectie geschorst na een melding over zijn handelen tijdens het overlijden van een terminale patiënt. De melding kwam van een collega-arts uit het AMC. De inspectie en justitie doen geen mededelingen over wat zich precies heeft afgespeeld.

zorg-rechtDe huisarts uit Tuitjenhorn diende in augustus een 59-jarige kankerpatiënt op zijn sterfbed een dosis morfine toe. Korte tijd later overleed de man. Het niet zijn gegaan om euthanasie maar om palliatieve zorg voor een patiënt in de terminale fase. De man was eerder geopereerd aan slokdarmkanker en was door het ziekenhuis naar huis gestuurd omdat hij thuis wilde overlijden. Op de avond dat huisarts Tromp bij zijn patiënt werd geroepen, had de man het erg benauwd. Volgens zijn weduwe dreigde de man te stikken en wilde hij niet verder meer. De familie van de man zegt tegen RTV-N-H tevreden te zijn.

Voor palliatieve sedatie is geen toestemming van de wetgever nodig als de verwachting is dat een uitbehandelde patiënt binnen twee weken overlijdt. Palliatieve sedatie met morfine is een medische handeling, gericht op pijnbestrijding maar geen euthanasie. Bij euthanasie is het verzoek van een patiënt om levensbeëindiging noodzakelijk. Sinds 20o2 is euthanasie niet meer strafbaar is als aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.

Hoofd huisartsopleiding van de VUmc  is van mening dat morfine toedienen aan een stikkende patiënt morfine verantwoord medisch handelen is.

Bij het overlijden was een co-assistent van het AMC aanwezig. Zij liep mee met de huisarts.Volgens een AMC-woordvoerder riepen de gebeurtenissen bij haar vragen op maar kreeg onvoldoende toelichting van haar opleider. Vervolgens is ze naar haar begeleider gegaan. Deze ervaren huisarts heeft vervolgens overleg gehad  met de hoogleraar medische ethiek van het AMC en beide besloten dat de zaken zo ernstig waren dat ze niets anders konden doen dan onverwijld melding hiervan te maken bij de inspectie.

Kort hierop schakelde IGZ  met OM in. Daarop vielen meerdere rechercheurs tegen middernacht bij de huisarts binnen. De man werd urenlang verhoord, in aanwezigheid van de inspectie. Ook de weduwe van de patiënt werd drie dagen na de begrafenis van haar man urenlang gehoord door de politie.

De inspectie stelde de huisarts op 2 oktober op non-actief. Volgens de dienst had hij ‘onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd’. ‘De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts Tromp’, aldus het bevel op de site.
Veel huisartsen gebruiken morfine “oneigenlijk” in de laatste levensfase. Veel huisartsen vragen zich daarom af of ze nu ook zomaar de politie aan de deur kunnen krijgen. Volgens de richtlijnen mag een arts niet zo veel morfine toedienen dat een patiënt overlijdt. Toch komt dit in de praktijk geregeld voor, als een patiënt erg lijdt. Door het zwijgen van de inspectie is niet bekend of morfine de doodsoorzaak was van de patiënt. Ook is onduidelijk of er nog andere redenen zijn geweest waardoor de co-assistente bij haar begeleider alarm sloeg.

Bronnen: IGZ, OM AMC & RTV N-H

1 REACTIE

  1. Welcome to the Netherlands where rules are used subjectively…. Ofwel subjectoeve toepassing van regelgeving noem ik dat… Zijn we goed in Nederland inconsequentie en onduidelijkheid in toepassing rond medische regelgeving.

    In Frankrijk is euthanasie verboden, maar in praxis in casi van terminale patienten in de absolute laatste levensfase geven artsen in overleg en toestemming met aanstaande nabestaanden de patient een steeds hogere dosis morfine, omdat de medicatie ‘haar effectiviteit verminderd’, met als gevolg dat de patient uiteindelijk overlijdt. Dit is in ieders overeenstemming en zodoende is er ook geen onderzoek nadien daarnaar.

    Dat de huisarts zelfmoord pleegde zal wel te maken heben met de ‘doortastende’ wijze waarop de Politie zich met de kwestie is bezig gaan houden. Ze heben geen enkele medische expertise, maar owee als er iemand dood gaat onder omstandigheden, dan is de beer los, in dat geval dan agent De Beer. Behalve dan als het gebeurt onder IBS/RM wet BOPZ, dan hoeft er niet eens een melding van plaats te vinden.) Sterker nog, medische msidaad bestaat niet in Nederland, want het wordt in haar bestaan grotendeels ontkent. Dus hoe komt het dat de huisarts dat de huisarts zelfmoord pleegde? Ze zullen hem wel dik twee jaar gevangenisstraf belooft hebben onder bijzondere harmonie van verhoor?

    We kunnen er naar gissen, waarom de huisarts na zijn arrestatie zelfmoord pleegde, maar mijns inziens is ook hier weer sprake van onzurgvuldigheid en willekeur van IGZ in kwestie. Lekkere moraalridders, IGZ maakt wederom als inspecteur geen goede sier door hier dan een arts kennelijk in geestelijke nood te brengen! @IGZ: gaat u deze casus ook weer afdekken?

Comments are closed.