Taboe op seksualiteit en amputatie doorbreken

0
734

Hulpverleners moeten tijdens het revalidatieproces meer aandacht hebben voor mogelijke seksuele problemen van patiënten met een arm- of beenamputatie en hun partners. Een brochure mag daarbij geen vervanging zijn van een gesprek over seksualiteit. Dat stelt Jesse Verschuren in haar promotieonderzoek. Zij concludeert dat er nog te vaak een taboe rust op seksualiteit en een lichamelijke beperking.

Verschuren stelt voorop dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de seksuele beleving van mensen met een arm- of beenamputatie. Het weinige onderzoek dat er is, is bovendien sterk verouderd. Om een beeld te krijgen van de aard van eventuele problemen, nam ze daarom eerst interviews af met mensen die een amputatie hebben ondergaan, en met hun partners. Daarna zette ze een grootschalig vragenlijstonderzoek op.

amputatieVan de driehonderd deelnemers gaf meer dan de helft (56%) aan dat zij seksuele problemen ondervonden. Of seksuele problemen voorkomen na een amputatie, blijkt samen te hangen met geslacht (mannen ondervinden meer problemen dan vrouwen), lichaamsbeeld, recentheid van de amputatie en met de kwaliteit van iemands relatie. De respondenten gaven aan dat seksualiteit tijdens de revalidatieperiode niet ter sprake was gekomen, terwijl zij wel graag hadden willen weten hoe de amputatie hun seksuele leven zou kunnen beïnvloeden. Verschuren verrichtte tot slot onderzoek onder hulpverleners. Die blijken het moeilijk te vinden om seksualiteit ter sprake te brengen. De bespreking van seksualiteit moet daarom volgens Verschuren een prominentere plaats op de agenda krijgen, zowel in het teamoverleg als in het gesprek met de patiënt.

Jesse Verschuren (Lommel, België, 1982) studeerde Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek viel binnen het raamwerk van EXPAND en werd gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds.

Promotie mw. J.E.A. Verschuren: Sexuality and limb amputation: perspective of patients, partners and professionals

Wanneer: wo 20-11-2013
Waar: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Sexuality and limb amputation: perspective of patients, partners and professionals
Promotor(s): prof.dr. J.H.B. Geertzen, prof.dr. P.U. Dijkstra, prof.dr. P. Enzlin
Faculteit: Medische Wetenschappen

Bron: UMCG