Philips ondersteunt Amsterdamse Ziekenhuizen voor een beter milieu

0
1889

Ondertekening convenant Milieuzorg in de zorgsector
Koninklijke Philips N.V. en zeven ziekenhuizen in Amsterdam ondertekenden dinsdagavond het convenant ‘Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu’. Op initiatief van de gemeente Amsterdam werd dit convenant door de ziekenhuisbestuurders van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Lucas Andreas ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Slotervaart ziekenhuis, Antonie van Leeuwenhoek, VU Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum samen met acht partners waaronder Philips ondertekend om invulling te geven aan de ambitie milieubelasting te reduceren en het milieuprestaties verder te verbeteren. De ziekenhuizen stellen zich ten doel op 1 juli 2015 het certificaat van de ‘Milieuthermometer Zorg’ te behalen. Als kennispartner en expert op het gebied van duurzaamheid ondersteunt Philips deze ziekenhuizen in hun verduurzamingsproces.

milieu-001Publiek private samenwerking
Philips geeft als kennispartner invulling aan dit initiatief door een trainingsprogramma aan de ziekenhuizen aan te bieden waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld die het bedrijf heeft opgedaan binnen haar eigen duurzaamheidsprogramma’s. Onderwerpen op het gebied van milieubeleid, milieucommunicatie, energiemanagement en afvalscheiding staan op de agenda en ook wordt aandacht besteed aan het hergebruik van apparatuur en het aanjagen van de Circulaire Economie.

Wethouder Maarten van Poelgeest: “De samenwerking van publieke en private partijen in de zorgketen biedt een grote meerwaarde om snel concrete stappen te zetten naar een structureel duurzame bedrijfsvoering. Met dit initiatief wordt bovendien invulling gegeven aan onze ambitie om de CO2 uitstoot in de stad verder te verlagen en verspilling van grondstoffen en materialen tegen te gaan”.

Hans de Jong, CEO Philips Benelux: “Philips heeft een historie van vele decennia op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid. Wij denken dat ziekenhuizen kunnen profiteren van onze ervaringen. Door deel te nemen aan dit initiatief leren wijzelf bovendien met welke vraagstukken ziekenhuizen te maken hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen daar vervolgens met onze innovatiekracht, producten en diensten heel goed op inspelen”.

Deelnemers convenant
Het convenant werd gisteravond in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan ondertekend door de ziekenhuizen. Daarnaast werken niet alleen Philips maar ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Stichting Milieukeur, Westpoort Warmte en Agentschapnl.nl actief samen met de gemeente en de ziekenhuizen om de verduurzaming van de ziekenhuizen te ondersteunen.

Bron: Philips