Eindpresentatie Nationale DenkTank 2013 “Zorg voor Gezondheid”

zelfstandig-210x300Top overheid, wetenschap en bedrijfsleven neemt rapport met 10 grensverleggende ideeën in ontvangst
Maandag 9 december presenteert de Nationale DenkTank 2013 haar bevindingen in Utrecht aan driehonderd experts uit de gezondheidszorg. Onder anderen KNAW-voorzitter Hans Clevers, en CEO Philips Benelux Hans de Jong nemen het eindrapport van de Nationale DenkTank 2013 namens de drie pijlers wetenschap, overheid en het bedrijfsleven in ontvangst.

De Nationale DenkTank 2013 onderzoekt vanaf eind augustus hoe het Nederlandse zorgstelsel mensen kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. Het rapport van de Nationale DenkTank 2013 bevat een analyse van de Nederlandse gezondheidszorg, een visie op hoe de zorg eruit zou moeten zien in de toekomst en tien concrete oplossingen die dit doel kunnen helpen bereiken.

De Nationale DenkTank is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de kennisverzuiling tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven te doorbreken. Hiertoe brengt de stichting ieder jaar 25 talentvolle jonge academici met verschillende studieachtergronden bij elkaar, die zich vier maanden lang over een maatschappelijk probleem buigen en hiervoor oplossingen bedenken.