EU investeert € 8,5 miljoen in de strijd tegen armoede-gerelateerde ziekten

0
370

Deze maand start een nieuw programma dat uitwisseling van onderzoek en kennis op het gebied van armoede-gerelateerde ziekten een flinke impuls geeft: EURIPRED (European Resarch Infrastructures for Poverty Related Diseases). Het uiteindelijke doel is om de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen  te versnellen waarmee tuberculose, aids, malaria en hepatitis B en C kunnen worden bestreden. Het EURIPRED programma krijgt € 8,5 miljoen van de Europese Commissie. Wetenschappers van 17 onderzoeksorganisaties in 10 verschillende landen zullen hierin samenwerken. Drie deelnemende organisaties zijn in Nederland gevestigd.TBVITuberculose, aids en malaria zorgen samen wereldwijd voor 3,4 miljoen doden per jaar. Ondanks enorme inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan, blijven deze ziekten – die vooral voorkomen armere delen van de wereld – zich verder verspreiden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het ontbreken van beschermende vaccins voor al deze ziekten, de soms zeer zware medicijnkuren en het feit dat mensen gewoonweg niet gediagnosticeerd (kunnen) worden. Nieuwe hulpmiddelen zijn daarom dringend noodzakelijk om deze ziekten te kunnen bestrijden.

Verschillende organisaties in Europa en daarbuiten werken aan de ontwikkeling van deze nieuwe hulpmiddelen. Voor aids, tuberculose en malaria zijn goed ontwikkelde netwerken aanwezig voor de ontwikkeling van de afzonderlijke middelen (vaccins, diagnostiek, medicijnen). Daarin delen onderzoekers hun kennis om de ontwikkeling van bijvoorbeeld een vaccin te versnellen. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat gebruik wordt gemaakt van ervaringen bij andere ziekten, omdat er geen enkele infrastructuur is die de hele ontwikkeling van alle benodigde hulpmiddelen – van fundamenteel onderzoek op laboratoriumniveau, tot aan de klinische onderzoeken bij proefpersonen – ondersteunt. EURIPRED speelt hierop in door alle internationale kennis en netwerken op dit gebied te integreren, inclusief de netwerken op het gebied van Hepatitis B en C, die zeer goed zouden kunnen profiteren van de ervaringen bij andere ziekten.

“Door samenwerkingsverbanden aan te gaan tussen enerzijds Europese wetenschappers en anderzijds internationale onderzoeksteams van landen waarin deze ziekten veel voorkomen, kunnen we de ontwikkeling van nieuwe vaccins en medicijnen versnellen,” zegt Dr. Jelle Thole, directeur van TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI) uit Lelystad, één van de Nederlandse partners in het nieuwe consortium. “Daarnaast kan de effectiviteit van het onderzoek verbeteren door verschillende onderzoeksvragen te bundelen en doordat voorkomen wordt dat hetzelfde onderzoek op verschillende locaties plaatsvindt.”

EURIPRED is samengesteld uit een groep leidende Europese wetenschappers, instituten en netwerken op het gebied van armoede gerelateerde ziekten. Het project wordt versterkt door belangrijke partners in landen waar deze ziekten veel voorkomen: China, Rusland en Kenia. Naast kennisuitwisseling wordt binnen het project veel aandacht besteed aan uitwisseling, selectie, ontwikkeling, productie en validatie van reagentia, testen, onderzoeksstandaarden en training.

TBVI brengt binnen dit project haar kennis en netwerk in op het gebied van tuberculosevaccinontwikkeling. TBVI beheert een netwerk van meer dan 50 onderzoeksinstituten en universiteiten die werken aan de ontwikkeling van nieuwe tuberculosevaccins. De kennis die binnen dit netwerk is ontwikkeld, en de manier waarop wordt samengewerkt, kan van grote betekenis zijn voor andere werkgebieden binnen EURIPRED. Verder zorgt TBVI voor kennisuitwisseling via publieke media (waaronder een website) en werkt het aan de ontwikkeling van innovatieve financieringsmechanismen om de ontwikkeling van nieuwe producten in de strijd tegen tuberculose te ondersteunen.

Details van het EURIPRED project:

Startdatum: 1 november 2013
Einddatum: 31 oktober 2017
Projectkosten: €10,959,478.67
Bijdrage van de Europese Commissie: €8,484,922.69
Coordinator: Meghna Ramaswamy, National Institute of Biological Standards and Control, Tel: +44 (0) 1707 641586, email: Meghna.Ramaswamy@nibsc.org
Deputy Coordinator: Mei Mei Ho, National Institute of Biological Standards and Control, Tel: +44 (0) 1707 641473, email: Mei.Ho@nibsc.org
Project manager: Sarah Gilbert, National Institute of Biological Standards and Control, Tel: +44 (0) 1707 641367, email: Sarah.Gilbert@nibsc.org

Deelnemers
1.         National Institute of Biological Standards and Control, a centre of the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (NIBSC-MHRA), Verenigd Koninkrijk
2.         King’s College London, Verenigd Koninkrijk
3.         National center for AIDS/STD control and prevention, Chinese center for disease control and prevention, China
4.         D.I. Ivanovsky Institute of virology of the ministry of health and social development of the Russian Federation. Rusland
5.         Instituto de Salud Carlos III, Spanje
6.         Kenya Medical Research Institute, Kenia
7.         JPT Peptide Technologies GmbH, Duitsland
8.         Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH, Oostenrijk
9.         Leiden University and Medical Centre (LUMC), Nederland
10.        Icosagen AS, Estland
11.        Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), Nederland
12.        Universiteit van Lausanne, Zwitzerland
13.        Lionex GmbH, Duitsland
14.        Universiteit van Oxford, Verenigd Koninkrijk
15.        London School of Hygiene and Tropical Medicine, Verenigd Koninkrijk
16.        Eatris, Nederland
17.        Federal state budgetary educational institution of higher professional education state university of management, Rusland

Bron: TBVI