Pro-actieve ouderenzorg Vijferhof winnaar Eerstelijns Transformatieprijs

0
265

Huisartsenpraktijk Berg en Dal is met het project pro-actieve ouderenzorg Vijferhof de winnaar van de Eerstelijns Transformatieprijs. Huisarts Willemijn de Graaf en wijkverpleegkundige Marleen Lenskens kregen de prijs tijdens het congres ‘De Eerste Lijn Transformeert: Samenwerking tussen de 0e en de 1e lijn’ uit handen van Robi Nederlof, directeur van softwarebedrijf PharmaPartners. Vooral de deskundigheidsbevordering onder verzorgenden kreeg lof van de jury.

Pro-actieve ouderenzorg Vijferhof is een implementatietraject voor toekomstbestendige ouderenzorg. Het doel is het realiseren van proactieve multidisciplinaire ouderenzorg voor kwetsbare ouderen in hun eigen woonomgeving. Daarbij zijn zorgorganisaties uit de eerste- en tweede lijn betrokken, maar ook de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingsorganisaties. Ook welzijnsorganisaties stappen op korte termijn in het traject.

binair hartBijzonder is volgens juryvoorzitter Guus Schrijvers “dat het project nadrukkelijk in kracht wint door deskundigheidsbevordering: scholing en coaching van verzorgenden, onder meer over geriatrische thema’s. De winnaar heeft een groot deel van de doelgroep weten te bereiken. Het project slaat goed aan en de verwachting is dat het reeds bereikte succes een eerste stap is naar meer.”

De prijs
De Eerstelijns Transformatieprijs is een initiatief van de organisatoren van het congres ‘De Eerste Lijn Transformeert: Samenwerking tussen de 0e en de 1e lijn’. Dit zijn het Jan van Es Instituut, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), Zorggroep Almere, het ROS netwerk en sinds dit jaar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het project dat het voorliggende jaar het meest heeft betekend voor de implementatie van wijkgericht werken. De winnaar ontvangt een innovatiecheque van vijfduizend euro, die beschikbaar is gesteld door softwarebedrijf PharmaPartners. Dorinda van Oosten, verantwoordelijk voor New Business bij PharmaPartners, was één van de juryleden. Met het ondersteunen van de Eerstelijns Transformatieprijs wil PharmaPartners de  zorgvernieuwing die lokaal tot stand komt stimuleren.

Wat gaat u doen?
Robi Nederlof, directeur PharmaPartners, overhandigde de innovatiecheque aan huisarts Willemijn de Graaf en wijkverpleegkundige Marleen Lenskens. Nederlof nodigde de congresdeelnemers uit om zich te verdiepen in de genomineerde en winnende projecten: “Stelt u zichzelf de vraag wat uw organisatie kan doen om met deze initiatieven aan de slag te gaan. Welk initiatief gaat u nemen om de transformatie van de eerste lijn en een sterkere rol van de patiënt mede vorm te geven? Laten we er met elkaar voor zorgen dat we volgend jaar wederom een welverdiende Eerstelijns Transformatieprijs kunnen uitreiken.”

Eervolle vermeldingen
Op de tweede plek eindigde het project ‘Welzijn op Recept’ van gezondheidscentrum De Roerdomp. Eervolle vermeldingen waren er ook voor het project ‘Stand-by’ van Gezondheidscentrum Kersenboogerd en het project ‘Waterwijk Seniorenproof’ uit Gemeente Almere. De jury vond deze projecten nog te pril om volledig mee te dingen naar de prijs, maar nodigde de indieners nadrukkelijk uit om zich volgend jaar weer te melden. In totaal dongen 15 projecten mee naar de prijs.

 

Over het Jan van Es Instituut
Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Het richt zich op het continu verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving. Meer informatie: www.jvei.nl.

 

Over PharmaPartners
PharmaPartners ontwikkelt geïntegreerde informatiesystemen voor samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn. Deze worden toegepast in circa 250 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door zo’n 1.050 apotheken, 2.200 FTE-huisartsen en 76 gezondheidscentra. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 8,5 miljoen Nederlanders. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). Meer informatie: www.pharmapartners.nl en www.totalspecificsolutions.nl.

Bron: PharmaPartners