Dialysecentrum Bernhoven behaalt opnieuw HKZ-accreditatie

Array

Het Dialysecentrum Bernhoven behaalde onlangs opnieuw de HKZ-accreditatie. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Een dergelijke beoordeling vindt eens per drie jaar plaats en wordt jaarlijks gecontroleerd. De audit wordt uitgevoerd door gekwalificeerde auditoren zoals een nefroloog en deskundigen van DiaVisie, het overkoepelend orgaan van Nederlandse dialysecentra.

Het onderzoek richtte zich niet alleen op het dialysecentrum zelf, maar ook op ondersteunende  afdelingen en externe partners. dialyse-200x200Zo is de techniek onder de loep genomen, maar ook de samenwerking met bijvoorbeeld de radiologen, vaatchirurgen, diëtisten en maatschappelijk werk en met externe thuiszorgorganisaties. Zonder juiste water- en elektriciteitsvoorzieningen is dialyse niet mogelijk. Dat is in Bernhoven uitstekend geregeld. Maar niet alleen is gekeken of technisch alles in orde is, ook het beleid en de klanttevredenheid werden beoordeeld. Zo zijn patiënten door de auditoren geïnterviewd.

Doel van de beoordeling is het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het dialysecentrum. Als opvallende punten noemen de auditoren onder andere dat, in aanloop naar het streven van Bernhoven om in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis te zijn, de zorg op de dialyseafdeling nu al bijzonder mensgericht is. Ook scoort de afdeling hoog op de manier van voorbereiden en voorlichten. De medewerkers betrekken de patiënt actief bij de behandeling door hen ook daadwerkelijk mee te laten denken over het behandelplan. Een mooi compliment mag dan ook worden genoemd dat in het rapport de medewerkers van de dialyseafdeling zeer betrokken worden genoemd.

De accreditatie vond ruim een half jaar na de verhuizing van Bernhoven naar Uden plaats. Ook voor de manier waarop de zaken rond de verhuizing waren geregeld, ontving het dialysecentrum van Bernhoven een pluim. Door de uitstekende voorbereiding verliep die namelijk vlekkeloos.

Recente artikelen