Onjuistheden en aannames trekken Nuvaring nieuws volledig uit verband

0
910

‘Hormonale anticonceptie Nuvaring gevaarlijk’ kopt het NRC, maar na ‘t lezen concludeer ik al snel dat het middel niet gevaarlijker is dan orale anticonceptie maar ook niet veiliger. Mijn conclusie is dat de rechtzaken in de VS niet gaan over een groter risico op trombose van de NuvaRing ten opzichte van orale anticonceptie.

De essentie van het nieuws gaat hier om: Letselschadeadvocaat Rheingold verwacht dat MSD zal instemmen met een schikking in de Nuvaring-zaak. ‘Het causaal verband tussen de klachten en de ring is gemakkelijk te bewijzen, want de gebruiksters hebben precies de trombosesymptomen die in de bijsluiter staan vermeld.’

Geen rechtszaken die gaan over het onder de aandacht brengen van een extra risico, maar het ten gelde maken van schade door gebruik van een product of middel waarvan de risico’s vooraf bekend waren. NuvaRing2In alle zaken verwijten de gebruiksters dat in reclameboodschappen niet duidelijk is gemeld dat de kans op trombose met de Nuvaring niet kleiner is dan met gewone anticonceptiepillen. En dat is in Nederland al helemaal niet aan de orde, want reclame voor geneesmiddelen is niet toegestaan. In Nederland neemt je vooral samen de huisarts een weloverwogen keus voor het meeste geschikte anticonceptie op basis van je risico’s en wensen. En daarmee zijn de berichten over rechtszaken over de NuvaRing helemaal niet relevant.

In de VS hebben duizenden vrouwen aangeklaagd farmaceuten aangeklaagd vanwege bekende risico’s zoals een hoger risico op bloedstolsels. Claims zij in de VS daily business vooral omdat het gaat om bekende risico’s die al vooraf door farmaceuten zijn benoemd in de bijsluitertekst. Het zegt niets over een toegenomen risico van de middelen. het geeft alleen weer dat die risico er terecht op staan omdat het valide risico’s zijn.

Maar in het artikel van de Volkskrant lees ik meer onjuistheden en onjuiste aannames. De Volkskrant stelt dat MSD zou claimen dat NuvaRing een lager tromboserisico heeft. MSD benoemt echter alleen dat NuvaRing de combinatiemethode is met de laagst mogelijke blootstelling aan ethinyloestradiol, namelijk een dagelijkse dosering van 15 microgram en bloedspiegels die ruim onder die van gangbare combinatiepillen ligt., die een direct gevolg is van een manier van toedienen maar zonder enige claim over een tromboserisico

Het enige voordeel wat de NuvaRing heeft ten opzicht van orale anticonceptie is de menselijke factor.  Therapietrouw is zeker ook voor orale anticonceptie belangrijk. Gelijkmatige afgifte houdt in dat er in de bloedspiegels geen hormoonpieken of -dalen in het bloed optreden. Aangezien te hoge spiegels kunnen leiden tot bijwerkingen en te lage tot onvoldoende effectiviteit, is het streven naar gelijkmatige bloedspiegels een alleszins geaccepteerd en logisch uitgangspunt. Een paar dagen de pil vergeten zorgt voor afwijking in die bloedspiegels.

Ook waarom MSD koos voor etonogestrel blijft in de Volkskrant onderbelicht. Het hormoon etonogestrel was voor MSD eerste keus, omdat uit studies blijkt dat dit een betere keuze is dan het hormoon levonorgestrel: het heeft minder effect op het cholesterolgehalte in het bloed en aangetoond geen verhoogd risico op een hartinfarct. Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar mogelijke verschillen in tromboserisico tussen NuvaRing en combinatiepillen. Grootschalige studies (w.o. één waar 33.000 vrouwen aan hebben meegedaan) en een studie van de FDA, de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, laten geen verschillen zien in tromboserisico’s voor NuvaRing en overige pillen. De enige studie die wel verschil laat zien, houdt geen rekening met het feit dat vrouwen die net starten met anticonceptie in het eerste jaar een hoger risico op trombose hebben. In de groep die NuvaRing gebruikt in die studie zitten veel meer startende gebruiksters dan in de groep die de vergelijkende pil gebruikte. NuvaRing was ten tijde van het onderzoek net op de markt en de vergelijkende pil

Kortom, weer een storm in een glas water omdat journalisten liever commotie maken dan gewoon nieuws brengen. Te weinig bron onderzoek gedaan en teveel op onderbuikgevoelens een artikel geschreven.

Janine Budding, MedicalFacts

advertentieEinde Bericht ___________________________________________
DELEN
Vorig artikelRuim 1,3 miljoen mensen extreem eenzaam
Volgend artikelInEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.