Nieuwe behandeling voor uitgezaaide dikkedarmkanker

Vanaf heden is het geneesmiddel aflibercept in de Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar. Het is een angiogeneseremmer, ontwikkeld  door Sanofi. Het is bestemd voor volwassen patiënten die lijden aan uitgezaaide dikke darmkanker. Dit geneesmiddel dient te wordt gegeven in combinatie met een chemotherapiebehandeling en behoort tot de groep van de zogenaamde targeted therapy, medicijnen die de groei en het delen van kankercellen blokkeren.1)
Aflibercept is een nieuwe behandelingsoptie voor patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker, ook wel gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) genoemd. Het behoort tot de groep van de zogenaamde angiogeneseremmers.1)

dikkedarmInternist-oncoloog J.W.B. de Groot, werkzaam bij Isala in Zwolle doet sinds vorig jaar medisch-wetenschappelijk onderzoek met aflibercept. De Groot: “De recente komst van de zogenaamde targeted therapy, waartoe aflibercept behoort, heeft in combinatie met bestaande middelen de mediane overleving van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom verlengd tot meer dan twee jaar.”

Aflibercept is medio 2012  door de Amerikaanse FDA, de Food and Drug Administration, via een versnelde goedkeuringsprocedure toegelaten voor gebruik binnen de Verenigde Staten. Begin dit jaar heeft ook de EMA, de European Medicines Agency, Sanofi toestemming  gegeven om dit geneesmiddel beschikbaar te stellen voor patiënten binnen Europa.

Over aflibercept
Aflibercept, merknaam Zaltrap®, is de eerste van een nieuwe generatie van zogenaamde ‘angiogenese inhibitors’, die een remmende werking hebben op de vorming van nieuwe bloedvaten die de tumor voorzien van voeding.  Het geneesmiddel grijpt aan op meerdere groeifactoren die betrokken zijn bij het proces van vorming van nieuwe bloedvaten. Zo treedt er een dubbele werking op; de chemotherapiebehandeling stoort de groei van kankercellen en aflibercept stopt de bloedtoevoer naar de tumor. Aflibercept wordt toegevoegd aan een chemotherapiebehandeling (Folfiri) en is bestemd voor patiënten met uitgezaaide darmkanker, die niet meer reageren op eerstelijns standaard chemotherapie.

Over dikke darmkanker
Dikke darmkanker (colon- en rectumkanker) is één van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Na borstkanker is het de belangrijkste vorm van kanker bij vrouwen, en na prostaat- en longkanker de belangrijkste soort kanker bij mannen, met 13.300 nieuwe diagnoses in 2011 (55% man en 45% vrouw).2) Naast erfelijke factoren spelen leefstijlfactoren een rol bij het ontstaan van dikke darmkanker. Dikke darmkanker ontstaat in de regel op latere leeftijd. Vergrijzing en groei van de bevolking zal een groot effect hebben. Op grond van alleen demografische ontwikkelingen, is de verwachting dat het absolute aantal nieuwe patiënten met dikke darmkanker in de periode 2005-2025 zal toenemen met circa 42%. Dat is ook de reden waarom minister Schippers heeft besloten komend jaar officieel van start te gaan met het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2014 krijgen 875.000 mensen tussen 55 en 75 jaar hiervoor een uitnodiging in de bus.2,3,4)

Bron: Sanofi Nederland

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen