Wim Kuijken benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht VU-VUmc

De Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc heeft per 1 januari 2014 een nieuwe voorzitter: Wim Kuijken. Hij is op voordracht van de Raad van Toezicht unaniem benoemd door de Ledenraad van de VU-Vereniging. De Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc houdt toezicht op de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum. Kuijken neemt het stokje over van Cees Veerman die per 1 januari afscheid neemt als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Wim Kuijken
Wim Kuijken (1952, Amsterdam) studeerde in 1979 af als algemeen econoom bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte daarna bij verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wim KuijkenHij was van 1990 tot 1995 gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. Daarna was Kuijken Secretaris-generaal van achtereenvolgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, van Algemene Zaken (bij de Minister-presidenten Kok en Balkenende) en van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 2010 is Wim Kuijken de eerste deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het nationale Deltaprogramma. Kuijken is tevens ABD-TOPConsultant. Per 1 januari 2014 werkt hij nog vier dagen (32 uur) bij het rijk en heeft tijd beschikbaar voor zijn nevenactiviteiten. Hij is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van DNB en voorzitter van de  Raad van Commissarissen van ‘Stadgenoot’ . Andere nevenfuncties zal hij komend jaar afbouwen.

Ervaren bestuurder
Jaap Winter, Voorzitter van het College van Bestuur van de VU: “Ik kijk uit naar onze samenwerking met Wim. Hij is een zeer ervaren bestuurder die kritisch meekijkt en meedenkt. Daar hebben de VU en VUmc behoefte aan in een tijd waarin veel bewegingen gaande zijn.” Wouter Bos, Voorzitter van de Raad van Bestuur van VU medisch centrum: “’We zijn bij VUmc blij dat we met Wim Kuijken veel bestuurlijke ervaring aan boord krijgen; zeker in een fase waarin we werken aan een alliantie met het AMC en waarin de academisch medische centra veel veranderingen tegelijkertijd doormaken.’
Wim Kuijken: “Ik zie ernaar uit bij de VU aan de slag te gaan als adviseur en toezichthouder in de RvT. De VU heeft mij als student heel veel gebracht, ik vind het bijzonder dat ik het medisch centrum en de universiteit waar ik me als student voor inzette, onder andere als lid van de Raad Studentenaangelegenheden van de Universiteitsraad, nu mag bijstaan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inbrengen in een periode dat zich veel vernieuwingen aandienen. Ik hoop snel met de vele geledingen van de VU en VUmc kennis te maken. Ik ben mijn voorganger Cees Veerman zeer erkentelijk voor het belangrijke werk dat hij heeft gedaan voor de VU en voor de beslissingen die hij heeft genomen in een bestuurlijk lastige periode. Bestuur en toezicht zijn weer op kracht. De VU en VUmc kunnen vol vertrouwen en zelfbewust de toekomst in.”

Bron: VUmc

Recente artikelen