Slachtofferadvocaten klaar voor No Cure No Pay

medisch-advocaat-letselschade-200x200Dit is een origineel bericht van Vereniging ASP
Vanaf 1 januari is het Letselschade Advocaten toegestaan om zaken aan te nemen op basis van een vorm van No Cure No Pay. Het gaat om een experiment voor vijf jaar.

Tot 1 januari was No Cure No Pay voor advocaten verboden. In de letselschademarkt werd No Cure No Pay al op grote schaal aangeboden door niet-advocaten. Ook in gevallen waarin dat niet nodig is. Bijvoorbeeld in zaken waarin geen discussie is over de aansprakelijkheid. In dat geval moet de aansprakelijke partij ook de redelijke advocaatkosten betalen.

Om letselschadeslachtoffers of hun nabestaanden, de mogelijkheid te geven in gecompliceerde zaken een letselschadeadvocaat in te schakelen, is het verbod op No Cure No Pay, voor de komende vijf jaar opgeheven. Dat geldt alleen voor zaken waarin serieuze discussie is over de aansprakelijkheid of het causaal verband. Gedacht kan dan worden aan medische fouten of beroepsziektenzaken.

Om uitwassen te voorkomen, is een genuanceerde beloningsvorm bedacht: de Resultaatsafhankelijk Urenbasis Beloning (RUB).

Tegenover de garantie dat de cliënt niets betaalt als geen resultaat wordt geboekt, staat de zekerheid dat de cliënt nooit meer dan een vast percentage van zijn schadevergoeding aan advocaatkosten kwijt is. Om te vermijden dat de advocaat met een paar uur werk een torenhoog honorarium incasseert, mag de advocaat alleen de door hem gewerkte uren in rekening brengen, tegen een verhoogd uurtarief. De totale rekening, inclusief BTW, kan nooit hoger zijn dan maximaal 35 % van de schadevergoeding. Dat geeft zekerheid voor de cliënt.

ASP heeft in samenwerking met de algemene letselschadeadvocatenvereniging LSA en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) een modelcontract opgesteld. Zo wordt geprobeerd letselschadeslachtoffers te beschermen tegen misbruik en een bijdrage geleverd aan een succesvol verloop van het experiment.

De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), die ruim 120 slachtofferadvocaten vertegenwoordigt, is van mening dat het experiment met RUB leidt tot verbetering van de toegang tot het recht voor slachtoffers. Omdat het de mogelijkheid vergroot de best gekwalificeerde en meest gespecialiseerde advocaten op het gebied van letselschade in te schakelen.

Bron: ANP Perssupport