Organisaties nog onbekend met nieuwe Ziektewet

ziekenhuis etenVeel managers kennen de regels en de consequenties van de nieuwe Ziektewet niet. Maar liefst 94 procent van hen weet niet hoe ze een mogelijke premiestijging in de hand kunnen houden, zo blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Tempo-Team onder leidinggevenden in Nederland. De HR-dienstverlener roept bedrijven op om werk te maken van een actief verzuimbeleid, ook voor tijdelijke werknemers.

Op 1 januari van dit jaar werd de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, beter bekend als de Modernisering Ziektewet, actueel. Voor veel werkgevers blijft dat niet zonder financiële gevolgen. Hoe meer eigen medewerkers na hun (tijdelijke) dienstverband de Ziektewet instromen, hoe hoger de premiekosten worden die het bedrijf moet betalen. “Vooral voor werkgevers die met veel tijdelijke contracten werken, kunnen de gevolgen groot zijn”, aldus Karin van der Pluym, manager [email protected] bij Tempo-Team. “Als je straks niet voor vervelende verrassingen wilt komen te staan, is het echt zaak dat je je als werkgever nu verdiept in deze nieuwe wet.”

Hogere premies
Maar daar schort het zoals gezegd aan. Zo’n driekwart van de managers is niet of nauwelijks bekend met de Modernisering Ziektewet. In bijna de helft van de bedrijven zijn er geen initiatieven genomen om de gevolgen van de nieuwe Ziektewet goed te kunnen managen. Een gemiste kans, vindt Van der Pluym. “Wanneer een gewone werknemer, oproepkracht, thuiswerker of stagiair binnen vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek wordt, betekent dat extra kosten voor de werkgever. Dit kan zelfs nog jaren meetellen voor de variabele hoogte van de premies. Een derde van de managers verwacht dat de Ziektewet-premie dit jaar al zal toenemen.”

Oplossingen
Veel werkgevers hebben echter geen idee hoe ze die te verwachten kostenstijging kunnen beheersen. Speciaal voor hen heeft Tempo-Team in het Rode Boekje 2014 een extra hoofdstuk toegevoegd over de wijzigingen Ziektewet. Daarin valt onder meer te lezen dat werkgevers kunnen kiezen voor een zogeheten eigen risicodragerschap. Ze dragen dan zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van ex-medewerkers die recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Dat leidt, mits goed gemanaged, tot lagere kosten. “Verder kan ook het inlenen van uitzendkrachten een gunstige invloed hebben op de hoogte van de premies”, aldus Van der Pluym. “Daarnaast moet je als bedrijf nu echt aan de slag met een actief verzuimbeleid, ook voor tijdelijke werknemers. Die investering loont meer dan ooit tevoren.” Het Rode Boekje 2014 is gratis aan te vragen via tempo-team.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen