Grote zorgen over afschaf Wtcg en andere maatregelen

brief-schrijvenWoensdag 22 januari is in de Tweede Kamer een belangrijk debat over de Wtcg. In een brief aan de Tweede Kamer hebben Ieder(in), NPCF, LPGGz en Per Saldo hun zorgen geuit over de koopkrachteffecten die de bezuiniging op de Wtcg, compensatie eigen risico en de fiscale aftrek van zorgkosten hebben.

Fragment uit de brief: “Zolang de overheid er niet in slaagt om de samenleving zo in te richten dat iedereen hieraan naar vermogen mee kan doen, zullen mensen met een beperking meerkosten hebben. Een goede compensatie van deze meerkosten voor mensen met een beperking binnen een landelijk kader blijft dan essentieel.”

Behalve aandacht voor de koopkracht van mensen met een beperking, vragen wij in de brief aan de Tweede Kamer ook aandacht voor een zorgvuldig proces en voor het monitoren van de inkomenspositie van mensen met een beperking, zowel van lokaal en landelijk beleid.

> Kijk hier voor de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer

> Kijk hier voor het bericht op de site van Ieder(in)

Bron: NPCF