3D printers helpen bij effectiever bestralen

Neus-1kopieDe afdeling radiotherapie van VUmc maakt met 3D-printers betere hulpmiddelen voor de bestraling van tumoren. De tumor wordt zo effectiever bestreden. De hulpmiddelen worden gemaakt op basis van een vaak al beschikbare CT-scan. Dit is voor de patiënt minder belastend. Om oppervlakkige tumoren te kunnen bestralen wordt soms gebruik gemaakt van ‘opbouw’ materiaal, een kunstmatige ophoging van de huid om de dosering op de juiste plek te krijgen. Deze materialen worden op maat gemaakt.

Medewerkers van de afdeling radiotherapie VUmc hebben informatie uit een CT-scan omgezet in printbare 3D-informatie waarmee deze bestralingshulpmiddelen veel efficiënter kunnen worden gemaakt. De CT-scan is immers beschikbaar en de patiënt hoeft dus geen extra afspraak te maken voor het maken van deze hulpmiddelen. De nieuwe middelen zijn ook veel preciezer: 3D printen is nauwkeurig tot op 0,1 mm. Omdat de hulpmiddelen op de CT-scan worden ingetekend, kan de arts nu doelgerichter deze hulpmiddelen positioneren. Vooral huidtumoren rond neus, ogen en oren kunnen met deze techniek nauwkeuriger worden behandeld.

De 3D printers kunnen ook botstructuren bij tumoren aangeven. Zo is de techniek onlangs succesvol gebruikt als ondersteuning bij een complexe robot gestuurde operatie waarbij een fysieke 3D-weegave van schedel en tumor wenselijk was.

Bron: VUmc

1 REACTIE

  1. 3D PRINTERS ZIJN DE TOEKOMST IN MEDISCHE WTENSCHAP !

    Zodra het te gebruiken materiaal in de 3D printer multi-variable wordt is het helmaal bingo. Ik doel dan zowel op de te gebruiken bouwstof in de printer (hard, zacht, oplosbaar of niet, elastisch of niet, deels lichaamseigen of niet etc.), alswel de mogelijkheid van complexiteit van fasen van printen in onderdelen in gelaagdheid met diverse kleuren etc. Nu print zo’n ding een massa uit, zoals de allereerste 2D printer een photokopie was met een grijslaagje emulsie op papier, terwijl laatstgenoemde thans multi-color met perfectie uitprint. De precisie van printen is alvast een verworvenheid in 3D. We hebben hulpmiddelen voor precisiebestraling en vaatchirurgie gezien, dat is slechts een beginnetje van de toepasbaarheid…

    Even een flash naar de toekomst?

    3D printers zijn te gebuiken in de eerste plaats om 3D situaties van een MRI specifieke scan te creeren, waarmee elke toepassing op maat van het individu te verwezenlijken is. Zo is dan een anatomische situatie van een enkel specifiek individu na te bouwen. Hiermee zijn steunprotheses te maken, of mallen voor het maken van steunprotheses met hulp van de rest-vorm in negatief, maar ook kan een operatieve situatie explorerend nagebootst worden voor operatieve (training en verkennings-) doeleinden, waarvoor het materiaal dan wel snijbaar moet zijn. Is de printstof langzaam oplosbaar, dan zou een steunprothese als deze vermend kan worden met lichaamseigen (bot-)materiaal bijvoorbeeld complexe herstelbehandelingen mogelijk maken met een minimum aan lichaamsvreemd materiaal? De tijd die nodig is voor het oplossen van een stof is een belangrijk te berkenen factor. Ook exact passende medicatiedepots zijn dan te verwezenlijken, waarbij een stof nabij een te behandelen aandoening gericht van medicatie toe te dienen kan worden (een depot betulinezuur nabij een kankeraandoening bijvoorbeeld?). Ik roep maar wat… het klinkt Science Finction, een droom voor de toekomst. Maar zoveel fictie is er allang niet meer in wetenschap.

    De eerstvolgende stap die te verwezenlijken gaat zijn is die voor trainngs- en verkenningsdoeleinden, op anatomie-gebied van elk willekeurig individu waarvan met een 3D MRI scan (frontaal, axiaal en sagittal/lateraal) een feitelijk model van de medische situatie anatomisch na te bootsen is met delen in verschillende kleuren die als een 3D-puzzel in elkaar te zetten zijn (anatomisch-model), maar ook bijvoorbeeld op complex chirurgiegebied zoals neurochirurgie (hierbij denk ik meteen aan de optie manipulatie van verzorging van de hersenen om bijvoorbeeld oedeem te remmen tijdens chirurgie en pybass technieken te simuleren met hulp van een computer, of bijvoorbeeld exact passende steunprotheses te maken voor bij vaatchirurgie etc etc practische en theoretische leer-toepassingen…. Onderzoek naar te gebruiken printstoffen en ontwikkeling van complexere printtechnieken zijn hierin de eerstvolgende technisch te maken stappen in ontwikkeling…

Comments are closed.