Antibiotica, vaccins en gedoseerd medicijnen zijn de top tien van beste ‘ uitvindingen ‘

In een nieuw onderzoek , gepubliceerd door de Institution of Chemical Engineers ( IChemE ), hebben chemische ingenieurs gestemd over wat zij de belangrijkste chemisch gemanipuleerde uitvindingen en oplossingen van de moderne tijd vinden – met het drinken van water, benzine en antibiotica bovenaan de poll .

Met een wereldbevolking van meer dan zeven miljard mensen  zorgen chemische ingenieurs voor veel van de fundamenten van de moderne wereld door het produceren van een breed scala van producten en oplossingen op industriële schaal, waaronder energie, gezondheidszorg , water en voedselproductie.

geneesmiddelenonderzoekUit een shortlist van meer dan 40 uitvindingen, hebben chemische engineers1 gestemd voor hun belangrijkste chemisch technische oplossingen van de afgelopen eeuw. De tien uitvindingen die de grootste impact op de samenleving te hebben gemaakt , waren :

1 . Drinken of drinkbaar water2
2 . Benzine of benzine ( en andere brandstoffen, waaronder diesel) 3
3 . Antibiotics4
4 . Elektriciteitsproductie ( uit fossiele brandstoffen ) 5
5 . Vaccines6
6 . Plastics7
7 . Fertilizer8
8 . Sanitation9
9 . Elektriciteitsproductie ( uit niet – fossiele brandstoffen ) 10
10 . Gedoseerde medicijnen ( zoals tabletten , pillen en capsules ) 11

Enkele opmerkelijke uitvindingen die niet in de top tien opgenomen biobrandstoffen ( 11e ) , anticonceptiva ( 12e ) , batterijen ( 13 ) , de katalysator ( 14 ) , lijmen ( 28 ) , luchtbanden ( 39 ) en fotografische film ( 41 ) .

David Brown , chief executive IChemE , zei : ” Chemical engineering is een opmerkelijk beroep. Het kan de kleinste van ontdekkingen uit laboratoria – op alle gebieden van wetenschap en technologie – repliceren zodat ze op massale schaal , consequent en economisch verantwoord gebruikt kunnen worden .

“De faciliteiten en fabrieken gebouwd om producten zoals benzine en schoon water te leveren zijn even indrukwekkend . Het is gemakkelijk om te vergeten hoe complex ze ook zijn. Ook nu , chemische ingenieurs leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de exploitatie en veilig beheer van industriële installaties .

“Historisch gezien is het duidelijk dat chemische ingenieurs samenlevingen in staat hebben gesteld om te evolueren en kwaliteit van leven te verbeteren. En dit zo zal blijven .
De rol van chemische ingenieurs in de moderne samenleving wordt onderzocht in IChemE ’s nieuwste technische strategie , Chemical Engineering Matters .

__________________________________________________________________________________

Antibiotics, vaccines and dosed medications make top ten of best ‘inventions’

In a new survey, published by the Institution of Chemical Engineers (IChemE), chemical engineers have voted for what they consider to be the most important chemically engineered inventions and solutions of the modern era – with drinking water, petrol and antibiotics topping the poll.

With a global population of over seven billion people, chemical engineers provide many of the foundations for the modern world by producing a vast array of products and solutions on an industrial scale including energy, healthcare, water and food production.

From a shortlist of over 40 inventions, chemical engineers1 have voted for their most important chemically engineered solutions over the past century. The ten inventions, considered to have made the biggest impact on society, were:

1.    Drinking or potable water2
2.    Petrol or gasoline (and other fuels including diesel)3
3.    Antibiotics4
4.    Electricity generation (from fossil fuels)5
5.    Vaccines6
6.    Plastics7
7.    Fertilizer8
8.    Sanitation9
9.    Electricity generation (from non-fossil fuels)10
10.  Dosed medications (such as tablets, pills and capsules)11

Some notable inventions which didn’t make the top ten included biofuels (11th), contraceptives (12th), batteries (13th), the catalytic converter (14th), adhesives (28th), pneumatic tyres (39th) and photographic film (41st).

David Brown, IChemE’s chief executive, said: “Chemical engineering is a remarkable profession. It can take the smallest of discoveries in laboratories – from all fields of science and technology – and replicate them on a mass scale, consistently and economically.

“The facilities and plants built to deliver products like petrol and clean water are equally impressive. It is easy to forget how complex they are. Here too, chemical engineers make a major contribution to the design and operation of industrial facilities, and their safe management.

“Historically, it is clear that chemical engineers have enabled society to evolve and quality of life to improve. And this will continue.

“As the global population grows to an estimated nine billion by 2050, issues like energy generation, the management of health, water supply and food production will become more challenging. They are issues that chemical engineers are already looking at to find the next generation of sustainable solutions.”

The role of chemical engineers in modern society is explored in IChemE’s latest technical strategy, Chemical Engineering Matters.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen