Aantal CVA’s krachtig terug te dringen door inzet van innovatieve diagnostiek

boezemfibrilleren-300x225Alere Health Services – dochter van het Amerikaanse Alere Inc. – lanceert een doorbraak in de non-invasieve diagnostiek van (paroxysmaal) atriumfibrilleren  (px)AF. Dankzij een innovatief algoritme kan AF in een ECG worden vastgesteld zonder dat de ECG opname een acute AF episode moet bevatten. Hierdoor kunnen de vele mensen met onontdekt (px)AF worden gediagnosticeerd. Dit opent nieuwe deuren om het aantal beroertes krachtig terug te dringen.,

 AF is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis en leidt tot een sterk verhoogd risico op een CVA. Van alle CVA’s wordt ruim 30% toegeschreven aan AF. In Nederland worden jaarlijks 43.000 mensen het slachtoffer van een CVA en met bijna 9.000 sterfgevallen per jaar zijn CVA’s de 4e belangrijkste doodsoorzaak. CVA’s zijn ook zeer kostbaar. De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg bedragen jaarlijks 2,3 miljard Euro, waarmee CVA na dementie en coronaire vaatziekten de meest kostbare aandoening is.

AF is een zeer belangrijke oorzaak van een CVA, maar is vaak lastig is te diagnosticeren. Omdat AF vooral in het begin vaak aanvalsgewijs – of paroxysmaal – optreedt, kan een ECG volledig in orde lijken. Dan kan het nodig zijn om (meermaals) een 24 uur of 48 uur durend ECG op te nemen. Dit kost veel tijd, veel geld en is belastend voor de patiënt.

Alere Health Services introduceert hiervoor een efficiënte oplossing; de Stroke Risk Analysis.

Resultaat binnen enkele minuten
Met de SRA-technologie wordt het mogelijk om met een ECG van 1 uur – zonder dat er sprake moet zijn van een acute episode – AF te detecteren. Daarvoor wordt een innovatief algoritme gebruikt dat zodanig is geoptimaliseerd dat het mogelijk is om binnen 5 minuten zo’n ECG te analyseren en de aanwezigheid van (px)AF te berekenen. Met dit algoritme kunnen alle patiënten met permanent of acuut AF en 60-80% van de patiënten met pxAF worden herkend. In meer dan 95% van de pxAF gevallen blijkt de SRA diagnose correct te zijn en wordt op een later moment inderdaad een episode van AF vastgesteld.

Goed inpasbaar
De SRA methode kan worden gebruikt in alle bestaande ECG-routines: op de Stroke Unit in het ziekenhuis, op de TIA polikliniek, op de polikliniek van de cardioloog en vasculair internist en bij de huisarts.

De SRA methode kan worden uitgevoerd met klinisch opgenomen ECG’s en is in de extramurale praktijk eenvoudig uitvoerbaar met behulp van een Holter. Bij beide toepassingen ontvangt de arts binnen enkele minuten na inzending een duidelijk rapport waarin duidelijkheid wordt verkregen over het al dan niet aanwezig zijn van (px)AF.