Palliatieve sedatie: wat is het?

Array

palliatieve zorg terminale zorgEen groot deel van het publiek weet niet wat palliatieve sedatie precies is. Artsen doen er volgens onderzoekers goed aan om patiënten duidelijk te informeren en na te gaan welke ideeën patiënt en naasten over palliatieve sedatie hebben. Een actuele KNMG-factsheet kan hierbij helpen.

De onderzoekers gingen na welke kennis er is en welke opvattingen er leven bij het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie. Zij publiceerden hierover onder andere in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Kennis en opvattingen van het Nederlandse publiek over palliatieve sedatie.

Verwarring
Het grootste deel van het Nederlandse publiek vindt palliatieve sedatie aan het einde van het leven een acceptabele interventie. Het lijden en de wensen van de patiënt blijken voor burgers belangrijker in de besluitvorming over palliatieve sedatie dan de levensverwachting van de patiënt en mogelijke bespoediging van het overlijden. Palliatieve sedatie wordt soms verward met euthanasie. Onderzoekers raden aan om  patiënten duidelijk te informeren omdat veel mensen de term ‘palliatieve sedatie’ niet kennen. Ook is het van belang dat zorgverleners nagaan welke ideeën patiënt en naasten over palliatieve sedatie hebben.

Hulpmiddel: factsheet
Ook de KNMG constateerde eerder dat er veel verwarring is over de term palliatieve sedatie, mede afgezet tegen de begrippen euthanasie en pijnbestrijding. Daarom maakten wij hierover een factsheet die zorgverleners mogelijk bij hun voorlichting kunnen gebruiken.

Bron: KNMG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen