Goede basis clientondersteuning kwetsbare mensen bij gemeenten

wmo-200x200Het ministerie van VWS, de VNG en MEE Nederland hebben afspraken gemaakt die een goede basis vormen om clientondersteuning van kwetsbare mensen per 1 januari 2015 bij gemeenten te regelen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Van Rijn: `Juist tijdens de transitie is goede ondersteuning van de client cruciaal. Samen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning vormen deze afspraken een pakket waarmee clientondersteuning per 1 januari 2015 goed geregeld is.’

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor clientondersteuning. De colleges van B&W zijn daarbij verplicht de ondersteuning zo te organiseren dat het belang van de client het uitgangspunt is.

Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG: `Goede clientondersteuning is erg belangrijk voor het slagen van de decentralisaties. Ik ben blij om te zien dat alle betrokken partijen met deze afspraken hun verantwoordelijkheid nemen’.

Voor 1 mei afspraken
De VNG en MEE Nederland vinden dat de continuiteit van de clientondersteuning voor mensen met een handicap vanaf 2015 met deze afspraken gewaarborgd moet zijn. De drie partijen kwamen hiervoor onder meer de volgende afspraken overeen:

* Gemeenten en MEE-organisaties maken voor 1 mei 2014 afspraken over de continuiteit van de clientondersteuning.

* Gemeenten werken samen om tot langdurige, regionale afspraken te komen. Op die manier blijft expertise behouden en worden frictiekosten vermeden.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland: `Wij zijn tevreden met het feit dat kabinet en gemeenten overtuigd zijn van de noodzaak om de continuiteit van clientondersteuning te borgen. Met deze afspraken wordt de basis gelegd om daar lokaal en regionaal inhoud aan te geven.’

Motie
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarborgt dat gemeenten zorg dragen voor professionele ondersteuning wanneer de client daar om vraagt. Bovenstaande afspraken geven een gevolg aan de wens van de Kamer – motie Van ‘t Wout, Van Dijk, Voortman en Van der Staaij – om `professionele en informele, laagdrempelige en onafhankelijke clientondersteuning wettelijk te borgen’.;

Het wetsvoorstel Wmo 2015 is in januari jongstleden aan de Kamer gezonden.

Bron: Nieuwsbank.nl