Psychologische stress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten

hart-en-vaatziekten-198x300Chronische psychologische stress draagt bij aan het ontstaan en voortduren van hart- en vaatziekten. Daarnaast verhoogt acute psychologische stress het risico op bepaalde acute hart- en vaataandoeningen bij mensen met extra gevoeligheid op dit gebied. Dit wordt geconcludeerd in het rapport Stress en hart- en vaatziekten van De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting. Dit rapport, waar deskundigen op het gebied van cardiologie, psychologie, epidemiologie, psychiatrie, klinische genetica en psychofysiologie aan hebben meegewerkt, biedt een actueel overzicht van de kijk van de wetenschap op het nog onderschatte thema stress.

In dit rapport wordt vooral de nadruk gelegd op een direct lichamelijk verband tussen stress en hart- en vaatziekten. Drs. Jos van Erp, psycholoog bij De Hart&Vaatgroep/de Hartstichting legt uit: “veel mensen piekeren over spannende gebeurtenissen. Dit soort gedachten veroorzaken lichamelijke reacties; de bloeddruk gaat omhoog, de hartslag wordt sneller en de spieren spannen zich aan.” In het rapport worden deze verbanden beschreven. Piekeren of tobben lijkt een belangrijke motor te zijn achter chronische lichamelijke  stressreacties. Hiernaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat acute psychologische stress, zoals heftige angst, via een toegenomen werkdruk op het hart en een toename van stresshormonen invloed heeft op het ontstaan van bepaalde hartaandoeningen. Een ander belangrijk aspect is de psychologische stress als gevolg van  een hart- of vaatziekte. Bij mensen met een hart- of vaataandoening komen meer stress-gerelateerde aandoeningen, zoals angst- en depressiestoornissen voor dan bij de gemiddelde Nederlandse bevolking. Hart- en vaatpatiënten met stress-gerelateerde aandoeningen hebben een verminderde kwaliteit van leven, meer moeilijkheden met het aanpassen van leefstijl en een verhoogd risico op een nieuwe hartaandoening of verergering van de klachten. Eén van de adviezen in het rapport is om een cursus stressmanagement aan te bieden aan mensen met een hart- of vaataandoening (en hun partners) die na het afronden van de medische behandeling nog veel stress ervaren.

Stress staat centraal in het driejarig project “Vaardig door ontspanning” waarin De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting:

•              een stressmanagement training hebben ontwikkeld voor hart- en vaatpatiënten (en hun naasten) die na geruime tijd na de diagnose of behandeling nog stress-gerelateerde problematiek ervaren;

•              coaches en trainers (die zelf een hart- of vaatziekte hebben) hebben opgeleid om deze stressmanagementtrainingen te begeleiden;

•              kwaliteitscriteria Stress vanuit patiëntenperspectief hebben ontwikkeld.

Het rapport en de Kwaliteitscriteria Stress vindt u op www.hartenvaatgroep.nl/stress.

De Hart&Vaatgroep
Van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement