Kantoren Progez, Medrie en LHV onder één dak

beeld ondertekening huurovereenkomstDite Husselman (Medrie), Piet de Lange (Progez) en Daniël Kroese (KroeseTempert Bedrijfsmakelaars) ondertekening huurovereenkomst

Na de verhuizing van de Medrie Huisartsenpost Zwolle naar Isala gaan ook de Triage Post (telefoonpost) en het  kantoor van Medrie verhuizen. Samen met het regiobureau Noord Nederland van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Progez verhuist zij naar de Dr. Klinkertweg in Zwolle. Drie organisaties, die in hetzelfde werkgebied een belangrijke rol vervullen in de huisartsenzorg. Op woensdag 5 maart is de nieuwe huurovereenkomst getekend door Dite Husselman van Medrie en Piet de Lange van Progez.

De ontwikkelingen in de zorg vragen om effectieve samenwerking van huisartsen met andere zorgverleners. Medrie is een brede huisartsenorganisatie die in de regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg  de huisartsenposten en de ketenzorg, zoals diabetes, ondersteunt en organiseert. Het LHV-bureau ondersteunt de vier noordelijke huisartsenkringen onder meer met activiteiten om samenwerking te bevorderen en Progez focust zich op het stimuleren van de samenwerking. Medrie, de LHV en Progez richten zich dus alle drie op de eerstelijnszorg. Door gezamenlijke huisvesting op één locatie wordt de bestaande goede samenwerking tussen de organisaties  gecontinueerd . Medrie en de LHV-huisartsenkringen zijn nu ook al op één locatie gehuisvest en verwachten dat de voordelen hiervan kunnen worden versterkt .
;