Stoppen met roken poli van Isala boekt goede resultaten

stoppen-met-roken1-193x200Het slagingspercentage van de Stoppen met roken polikliniek bij Isala ligt hoger dan het landelijk slagingspercentage. Dat blijkt uit onderzoek van Isala vergeleken met een onderzoek van TNS NIPO* naar rookgewoonten en patronen in Nederland. Na een jaar is 32% van alle Isala-deelnemers nog steeds rookvrij met hulp van persoonlijke coaching of de groepsbegeleiding Pakje Kans. Het landelijk percentage ligt tussen de 4 en 10%. Voor de Isala groepsbegeleiding is het slagingspercentage 38% en voor de persoonlijke coaching 22%.

Bij beide methodes kunnen hulpmiddelen worden ingezet. Deelnemers aan de groepsbegeleiding blijken dat meer te doen dan deelnemers die persoonlijk gecoacht worden. In de groepsbegeleiding wordt vaker een nicotinevervangend middel ingezet zoals een pleister. Daarnaast wordt bij beide methoden ook gebruik gemaakt van medicatie (varenicline). Meer informatie: folder Stoppen met roken, www.isala.nl of via de polikliniek tel. (038) 424 24 56.

Groep of individueel
In 2011 is de polikliniek Stoppen met roken van Isala gestart met de groepstraining Pakje Kans van STIVORO. Persoonlijke coaching was al mogelijk. Deelnemers zijn patiënten die worden doorverwezen door huisarts, verpleegkundige of medisch specialist. Vaak hebben ze gezondheidsklachten of komen ze op advies van de arts. Zogenaamde zelfverwijzers kunnen ook deelnemen en melden zich via de huisarts of rechtstreeks bij de polikliniek. Verpleegkundig specialist en trainster Marleen Joxhorst: “Wij beschouwen roken als een verslaving.

Om deel te nemen aan een training bij onze polikliniek is motivatie dus van wezenlijk belang. In de praktijk merken we dat deelnemers aan een groepstraining die motivatie gemakkelijker vasthouden door hulp van de groepsgenoten. In een intakegesprek bepalen we altijd samen met de deelnemer welk type training het beste bij hem of haar past. Uitgangspunt is de vraag ‘Waarom is het belangrijk voor jou om te stoppen met roken?’. Dat betekent dat elk traject op maat wordt gemaakt, ook als het om een groepstraining gaat. De persoonlijke situatie en realistische doelen zijn het uitgangspunt.”

Gezondheidswinst
Isala vindt het belangrijk rokers te helpen met stoppen. Volgens de longverpleegkundigen is dat altijd zinvol, ook als je al jarenlang verstokt roker bent. Longverpleegkundige en trainster Rianne Dijk: “De klachten en gezondheidsproblemen van onze deelnemers hangen veelal samen met hart-, vaat- en longziekten. Uit onderzoek is gebleken dat je longfunctie minder snel achteruit gaat als je stopt met roken. Ook als je al jarenlang rookt of een chronische ziekte hebt zoals COPD. En daarmee neemt de kwaliteit van leven toe. Want wie wil niet zelf boodschappen kunnen blijven doen, wandelen met de kleinkinderen, zelfstandig zijn, kortom lekkerder in z’n vel zitten?” Ook voor mensen zonder gezondheidsproblemen loont stoppen de moeite. De kans op hartziekten daalt al na 1 jaar met 50%. En wat te denken van het verlagen van de kans op longziekten, diabetes en hartfalen. Kortom, stoppen met roken levert gezondheidswinst op. Longarts Noël Schlosser: “Stoppen met roken voordat je geopereerd wordt, vermindert ook de kans op wondinfecties en leidt tot een sneller herstel. Bovendien is stoppen met roken ook beter voor de kwaliteit van je tandvlees.”

Vervolgonderzoek
Ondanks het mooie resultaat wil Isala de slagingspercentages verder verhogen. Eerste ervaringen elders lijken aan te tonen dat de confrontatie met een longfoto, het doen van een longfunctietest bij de start van de training en een gesprek met de longarts van invloed zijn op de motivatie van de deelnemers. Isala heeft besloten dit te gaan onderzoeken. Dit heeft financieel geen consequenties voor de deelnemers. Het gaat om verzekerde basiszorg, nadat eerst het eigen risico is betaald.

*Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR), TNS NIPO in opdracht van STIVORO (2011; 2012)

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen