Ruim 5.000 behandelingen voor alcoholvergiftigingen op de Spoedeisende Hulp

0
374

In 2012 werden 5.300 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis behandeld voor een alcoholvergiftiging. In meer dan de helft van de gevallen, bij 3.200 behandelingen, ging het om jongeren in de leeftijd 10-24 jaar. Daarmee zijn de recordaantallen van 2011 geëvenaard. De toekomst zal moeten uitwijzen of met deze pas op de plaats een daling van deze problematiek is ingezet.

Bij jongeren in 10 jaar tijd vervijfvoudigd
In 2003 waren er nog 1.500 SEH-behandelingen voor alcoholvergiftigingen, tien jaar later ligt dit aantal dus 3,5 keer hoger. Die stijging komt vooral voor rekening van de leeftijdsgroepen 15 19 en 20-24 jaar, waarvoor het aantal behandelingen vervijfvoudigde. De meeste SEH-behandelingen voor alcoholvergiftiging betreft 15-19 jarigen: 1.700 in 2012. Opvallend is dat in de leeftijd 20-24 jaar de alcoholvergiftiging in vier op de tien gevallen gepaard gaat met drugsgebruik.

jongeren-alcoholVooral mannen en veel opnamen in het ziekenhuis
Het merendeel van de mensen die op een SEH binnenkomen met een alcoholvergiftiging is man (63%). Alleen bij 10-14 jarigen zijn de meiden net in de meerderheid. Bijna de helft (44%) van de patiënten die met een alcoholvergiftiging op de SEH komen wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal alcoholgerelateerde ongevallen lijkt te stijgen
Vaker nog dan alcoholvergiftigingen leidt overmatig alcoholgebruik tot ongevallen of geweld. In 2012 was voor 15.000 behandelingen van verwondingen op de SEH bekend dat alcohol (mede) oorzaak was van het ongeval of geweldsincident. Dit aantal is hiermee in tien jaar tijd met 74% gestegen. Omdat in een minderheid van de gevallen op de SEH wordt geregistreerd of alcohol een rol heeft gespeeld bij het ongeval of geweldsincident, is niet met zekerheid te zeggen of deze stijging de werkelijke aantal alcoholgerelateerde verwondingen goed weerspiegelt.

Cruciale rol weggelegd voor Spoedeisende Hulpafdelingen
Bovenstaande gegevens worden vandaag door VeiligheidNL gepresenteerd op het symposium “De nuchtere Hollander…” van de SEH van het MCH Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Op dat symposium staat centraal hoe SEH-afdelingen een rol kunnen spelen bij het terugdringen van overmatig alcoholgebruik. VeiligheidNL is van mening dat die rol verder versterkt zou moeten worden, omdat dit veel gezondheidswinst oplevert. Daarvoor is het nodig dat deze preventieve taken op de SEH structureel worden ingebed in de werkzaamheden en financiering van de ziekenhuizen.

Bron: Veiligheid NL