Netwerkvorming tussen zorgverleners en concentratie in de kankerzorg noodzakelijk om kwaliteit te borgen

Samenwerking tussen zorgprofessionals is door de toegenomen complexiteit in de kankerzorg belangrijker dan ooit. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie streeft daarom samen met andere belangrijke spelers in het oncologische veld naar integrale kankerzorg op regionaal en landelijk niveau. Tevens moeten een aantal ziekenhuizen zich specialiseren in de zorg rond kanker om kankerpatiënten optimale zorg te kunnen bieden.
De afgelopen jaren is het oncologische zorglandschap flink verandert. Het aantal kankerpatiënten groeit, mede door de vergrijzing. Tegelijkertijd worden behandelingen steeds succesvoller en complexer. Zo zijn therapieën en medicijnen op maat (personalized medicine) steeds meer in opkomst. Daarnaast willen patiënten steeds meer zelf regie voeren. Zij willen zelf keuzes kunnen maken, in overleg met de behandelend arts, over bijvoorbeeld de meest geschikte behandeling. Keuzes die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

samen-netwerk-verbinding-samenhang-1024x640Netwerken op landelijk en regionaal niveau
Deze ontwikkelingen in het oncologische zorglandschap vragen om samenwerking tussen zorgverleners. Regionaal en landelijk moeten ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten samenwerken, en (transmurale) afspraken maken om samen hoogwaardige kankerzorg te leveren. Het perspectief van de patiënt, de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg moet daarbij leidend zijn. De kankerpatiëntenbeweging werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om deze integrale ketenzorg te realiseren. Hun gezamenlijke visie is beschreven in de ‘Veldagenda oncologische zorg’.

Expertise bundelen: concentratie van zorg
Naast netwerkvorming is ook concentratie van kankerzorg noodzakelijk om duurzame en hoogwaardige kankerzorg te bieden. Een aantal ziekenhuizen moeten zich, volgens de kankerpatiëntenbeweging, specialiseren in de kankerzorg. Gespecialiseerde ziekenhuizen die zorg bieden voor bijna alle vormen van kanker. Hoe meer ervaring een ziekenhuis opbouwt door veel behandelingen uit te voeren, hoe beter de genezingskansen en hoe lager de sterfte. In dit kader is de kankerpatiëntenbeweging dan ook zeer verheugd over het nieuws van afgelopen donderdagmiddag dat het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) een oncologiecentrum mogen vormen van de Autoriteit Consument en Markt.

Een toekomstbestendige kankerzorg
De verwachting is dat deze instellingen samen een hoge kwaliteit van zorg bieden en goede afspraken maken op het gebied van de integrale ketenzorg. Het concentreren van de kankerzorg enerzijds en het vormen van netwerken anderzijds zal leiden tot betere behandeluitkomsten en toekomstbestendige kankerzorg.

NKI

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in kankerzorg en -onderzoek. De unieke combinatie van zorg en onderzoek binnen één instituut maakt voor kankerpatiënten het verschil. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering. Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek - werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Center in Nederland. Voor meer informatie: www.avl.nl en www.nki.nl.

Recente artikelen