Verscherpt toezicht Interzorg opgeheven

0
237

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Interzorg Noord Nederland in Assen opgeheven. De organisatie heeft de hygiëne en infectiepreventie sterk verbeterd.

In september 2013 stelde de IGZ Interzorg onder verscherpt toezicht omdat er sprake was structurele tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Uit het vervolgonderzoek van de inspectie in februari en maart 2014 bleek dat Interzorg de hygiëne en infectiepreventie goed had verbeterd. Interzorg heeft een gespecialiseerd bureau ingehuurd en maatregelen genomen om de deskundigheid van de medewerkers te vergroten. Verder heeft de organisatie stappen genomen om de verbeteringen vast te houden.

interzorg-bannerDaarom heeft de IGZ het verscherpt toezicht opgeheven. Wel blijft de inspectie de komende tijd de ontwikkelingen bij Interzorg volgen om te controleren of de ingezette verbeteringen op alle locaties worden vastgehouden.


Bron: IGZ