Live nascholing: Pijn bij kanker in het zorgpad oncologie

Qconferencing-HD-videoconferencingRichtlijn en behandelplan bij doorbraakpijn
Programma
Begin april, tijdens het 6e Nationale Pijncongres, wordt de nieuwe Europese richtlijn voor verpleegkundigen over doorbraakpijn bij kanker gepresenteerd.

De hoogste tijd dus om een aantal zaken rondom dit aandachtsgebied onder de loep te nemen.  Dit doen we in een live nascholing op 16 april a.s. van 20.30 – 21.30 uur op MEDtalks.nl.

In een serie presentaties komen vragen aan de orde als: wat is doorbraakpijn, wat brengen de nieuwe EONS-richtlijnen ons en hoe kun je doorbraakpijn behandelen?

Programma
Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe doorbraakpijn het best herkend kan worden, waarom dat zo belangrijk is en hoe de anamnese en vragenlijsten daarbij kunnen helpen.

Verder bespreekt Andrew Davies, als één van de opstellers, in een interview deze nieuwe, Europese richtlijn en wordt tijdens een discussie ingegaan op de vraag hoe deze richtlijn in de Nederlandse praktijk ingepast kan worden.

Daarnaast wordt ingegaan op de vraag op welke punten in het zorgpad oncologie aandacht aan pijnbestrijding moet worden gegeven en door wie.

Sprekers
Deze onderwerpen worden in de studio besproken en uitgediept door:
–        prof. dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg, VU medisch centrum;
–        dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht Cancer Center;
–        dr. Wendy Oldenmenger, coördinator Expertisecentrum Palliatieve Zorg, Erasmus MC;
–        Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis;
–        Jenske Geerling, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, UMC Groningen.

Presentatie
Presentatie van deze nascholing is in handen van Inge Diepman.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN.

Doelgroep
Deze nascholing is bedoeld voor:
–        oncologieverpleegkundigen;
–        pijnverpleegkundigen;
–        palliatief verpleegkundigen;
–        huisartsen;
–        specialisten;
–        apothekers.

Waar en wanneer
Deze nascholing is live te bekijken op woensdag 16 april 2014 van 20.30 – 21.30 uur op verpleegkunde.medtalks.nl.