Droge mond nog steeds vaak voorkomende bijwerking na bestraling

hoofd-halskanker-200x200Ivo Beetz: Prediction of patient-rated radiation-induced xerostomia
Ondanks de beschikbaarheid van moderne bestralingstechnieken kampen patiënten, na bestraling van een tumor in het hoofd-halsgebied, nog steeds vaak met een verminderde speekselproductie concludeert Ivo Beetz in zijn promotieonderzoek. Oudere patiënten krijgen het vaakst klachten. De bevindingen bieden aanknopingspunten om patiënten met een hoger risico te selecteren die mogelijk voordeel kunnen hebben bij nieuwe  bestralingstechnieken, bijvoorbeeld protonentherapie.

Bij bestraling van tumoren in het hoofd-halsgebied worden de speekselklieren meebestraald, waardoor die klieren minder speeksel gaan aanmaken. Een verminderde speekselproductie klinkt onschuldig, maar heeft veel invloed op de kwaliteit van leven. Niet alleen verandert de smaak, ook kunnen er slik- en spraakproblemen ontstaan.

Beetz ging na welke grote en kleinere speekselklieren verantwoordelijk zijn voor het optreden van de klachten. Ook onderzocht hij in hoeverre huidige bestralingstechnieken (zoals IMRT) erin slagen om de klachten te verminderen. Tot slot ontwikkelde de promovendus, op basis van zijn bevindingen, een vragenlijst voor patiënten (Groningen Radiotherapy Induced Xerostomia Quetionnaire, GRIX) waarmee een goed beeld gekregen kan worden van de klachten.

Beetz concludeert dat een droge mond nog steeds vaak een bijwerking is van radiotherapie, ook al wordt die radiotherapie wel steeds beter. Vooral oudere patiënten en patiënten die al voor aanvang van de radiotherapie minimale problemen hadden, krijgen klachten. Het verdient volgens Beetz aanbeveling om na te gaan of zij baat kunnen hebben bij een nieuwe behandeling met protonen.

Curriculum Vitae

Ivo Beetz (1982) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Radiotherapie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd deels bekostigd met een beurs van de Europese Unie (Allegro-project). Beetz werkt als arts in opleiding tot specialist in het Hagaziekenhuis in Den Haag. De titel van zijn proefschrift luidt: “Prediction of patient-rated radiation-induced xerostomia”.

Bron: UMCG

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen