Voldoende zorgpersoneel wereldwijd – Denk mee!

verpleegkundigenFinland heeft onlangs besloten minder afhankelijk te willen zijn van zorgverleners van over de grens. Andere landen, waaronder Nederland, kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Naar verwachting krijgt Europa over enkele jaren te maken met een tekort van een tot twee miljoen zorgverleners. Een
dergelijke crisis zal grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van zorgverleners wereldwijd. Dit stelt het rapport `Health workforce shortages and international mobility in the EU’, samengesteld door Wemos en haar partners in het Europese project `Health workers for all and all for health
workers’ (HW4All).

Overheidsbeleid heeft grote invloed op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zo verlaten veel artsen en verpleegkundigen in Spanje, Roemenie en Griekenland de publieke sector als gevolg van onvoldoende investeringen in de gezondheidssector. Vertrek naar het buitenland is een ander gevolg van
nationaal beleid. Dit leidt tot scheefgroei binnen Europa en wereldwijd – door de trek van zuid naar noord en van oost naar west. Om een zorgpersoneelscrisis te voorkomen, is beleid dat rekening houdt met de langetermijnvraag en met de mondiale context, cruciaal.

Planning van zorgpersoneel
Ons rapport gaat vooral in op een duurzame planning van zorgpersoneel in de Europese Unie (EU). De gedragscode van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spoort alle Europese landen aan om de behoefte aan zorgverleners in kaart te brengen en de planning hierop af te stemmen zonder
personeelswerving over de grens. Daarnaast wijst het rapport op de beperkte Europese budgetten voor zorgverleners. Financiele beperkingen vormen een gevaar voor het opleiden van toekomstig zorgpersoneel en het in stand houden van zorgpersoneelsbestanden. Er dreigen tekorten te ontstaan op
nationaal en mondiaal niveau.

Om te bereiken dat iedereen altijd en overal ter wereld een beroep kan doen op gezondheidswerkers, is het hard nodig dat verschillende ministeries en andere betrokkenen, zoals zorginstellingen, gezamenlijk werken aan een toekomstgerichte oplossing. Finland is een voorloper. Hier vindt men dat
een duurzaam nationaal gezondheidsplan alleen gerealiseerd kan worden als de verschillende ministeries samenwerken.

Online platform
Wemos faciliteert deze samenwerking tussen verschillende partijen. Begin maart hebben we een interactieve website gelanceerd waarop betrokkenen kunnen meedenken over maatregelen en manieren om ons zorgpersoneelsbeleid duurzaam en mondiaal verantwoord vorm te geven. Ook is hier ons volledige
rapport in te zien, naast artikelen, nieuwsberichten en andere rapporten.

Kent u iemand die zich bezig houdt met beleidsontwikkeling gericht op gezondheid en zorgpersoneel? Wij nodigen u uit om dit bericht onder de aandacht te brengen van geinteresseerden uit uw netwerk. Door het delen van ervaringen en ideeen via ons platform werken we samen aan voldoende
zorgpersoneel wereldwijd!

Over het HW4All-project
Het project `Health workers for all and all for health workers’ (HW4All) streeft naar verantwoorde werving van zorgverleners binnen en buiten de EU. HW4All wordt gefinancierd door de EU.

Project-website: www.healthworkers4all.eu.
Bron: Nieuwsbank.nl