Heeft dit kind Q-koorts of niet?

q-koorts-microOnderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben symptomen onderzocht bij kinderen van 0 tot 18 jaar die in de periode 2007-2011 door de huisarts op Q-koorts werden onderzocht. De onderzoekers vonden geen verband tussen bepaalde symptomen en het hebben van Q-koorts. Om vast te stellen of een kind Q-koorts heeft, is daarom altijd bloedonderzoek nodig: met alleen de symptomen is dit niet vast te stellen. Het onderzoek is in februari gepubliceerd in PLOSone.

Van 2007 tot 2011 was er een Q-koorts epidemie in Brabant, met name in de gebieden rondom Oss, Uden en Den Bosch. Q-koorts wordt overgedragen van dier op mens, maar mensen kunnen elkaar niet besmetten. Tot nu toe was veel onderzoek gericht op volwassenen, maar nu zijn ook de verschijnselen bij kinderen onderzocht. De onderzoekers schreven alle huisartsen aan die bloedmonsters van kinderen op Q-koorts lieten onderzoeken. Bij slechts 49 kinderen werd ook daadwerkelijk Q-koorts aangetoond. De belangrijkste symptomen van deze 49 kinderen waren: vermoeidheid, luchtweginfectie, hoesten, hoofdpijn en koorts. De symptomen verschilden per kind. Een voorspelling op aanwezigheid van Q-koorts op basis van alleen symptomen kon niet worden gedaan.
Epidemie
In deze studie bleek Q-koorts bij de geteste kinderen weinig voor te komen. Andere kinderen zijn misschien niet erg ziek geweest, en daarom niet getest. Het aantal kinderen met Q-koorts zou dus groter kunnen zijn dan nu werd gevonden. Zoals eerder vastgesteld was de kans op het hebben van Q-koorts vergroot wanneer een huisarts dicht bij het middelpunt van een epidemie zat. De kans om in aanraking te komen met ziektekiemen was in dat geval groter.

Het blijkt niet goed mogelijk te zijn om op grond van ziekteverschijnselen de kans op Q-koorts in de schatten. Tijdens een epidemie betekent dit dat  heel veel kinderen moeten worden getest om alle ziektegevallen te ontdekken. Dit zorgt voor een grote belasting van laboratoria en hoge kosten. Wanneer niet veel kinderen worden getest, worden ziektegevallen bij kinderen gemist. Over het algemeen verloopt Q-koorts bij kinderen echter mild en zonder complicaties. Nader onderzoek moet uitwijzen of het testen van alle kinderen tijdens een Q-koorts epidemie wel zinvol is.