MammaPrint kan tot 25 jaar nauwkeurig kans uitzaaiing van borstkanker voorspellen

borstkankerNieuw onderzoek toont aan dat MammaPrint tot 25 jaar nauwkeurig de kans op uitzaaiing
van borstkanker kan voorspellen

Agendia toont relevantie van MammaPrint en andere borstkankertesten op internationaal borstkankercongres
Vier afzonderlijke wetenschappelijke presentaties van internationale onderzoekers op de Europese Borstkanker Conferentie in Glasgow afgelopen week bevestigen de toegevoegde waarde van de borstkankertest MammaPrint van Agendia uit Amsterdam. Een van die studies van Nederlandse onderzoekers geeft aan dat het 70-genen expressieprofiel – de MammaPrint – het risico op uitzaaiing van borstkanker tot 25 jaar na de diagnose kan voorspellen, veel langer dan tot nu toe werd aangenomen. Agendia  richt zich op ontdekking en ontwikkeling van moleculair diagnostische producten op genomische basis.

De studie geeft oncologen en hun patiënten extra zekerheid dat de resultaten van de borstkankertest ook over een veel langere periode betrouwbaar blijven. MammaPrint kan bij vroege fase borstkanker voor patiënten op duidelijke wijze en met grote nauwkeurigheid onderscheid  maken tussen een “hoog” en “laag” uitzaaiingsrisico, waarmee de noodzaak voor chemotherapie bij “hoog risico” patiënten accuraat vastgesteld kan worden. Bij “laag risico kan de vaak zeer belastende chemotherapie veilig achterwege blijven.

MammaPrints vermogen om de kans op terugkeer van borstkanker 25 jaar vooruit te voorspellen blijkt uit een studie met tumorweefsel van 295 patiënten gediagnosticeerd tussen 1984 en 1995 en op dat moment jonger dan 53 jaar. De nauwkeurigheid van de MammaPrint-resultaten gold voor zowel de overleving zonder uitzaaiing als voor de overall overleving van deze patiënten. De mediane duur van de follow-up voor deze patiënten kwam uit op 18,5 jaar met een range tussen 15 en 25 jaar – veel langer dan tot nu is gerapporteerd met dit soort testen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Breast Cancer Research and Treatment.(Long-term impact of the 70-gene signature on breast cancer outcome).

Overige presentaties
Een andere presentatie toonde tussentijdse resultaten van een lopende studie (Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial). De data van deze studie lijken erop te wijzen dat moleculaire classificatie aan de hand van tests als MammaPrint en BluePrint veel accurater is dan de ‘klinische’ classificatie via de conventionele pathologische diagnostiek voor het voorspellen van de reactie op chemotherapie voorafgaand aan een operatie.

In een afzonderlijke podiumpresentatie werden de resultaten van TargetPrint in de MINDACT-studie bekend gemaakt. TargetPrint is een nieuwe betrouwbare methode voor het meten van de aanwezigheid van hormoon receptoren op de tumor die bepalen of iemand baat heeft bij hormonale therapie, alsmede de Her2 receptor. In 2015 zullen de resultaten van MammaPrint in de prospectieve pan-Europese MINDACT-studie onder 6.600 vrouwen in 119 Europese onderzoekscentra bekend worden. De hoofdvraag in deze studie is of chemotherapie veilig achterwege gelaten kan worden bij patiënten met een verhoogd risico volgens de standaard richtlijnen voor behandeling van borstkanker, maar met een gunstig risico volgens MammaPrint.

Een vierde (poster)presentatie van Nederlandse onderzoekers toonde dat artsen die de MammaPrint bestellen de aanbevelingen van de uitkomsten van de test met betrekking tot het al dan niet toepassen van chemotherapie ook daadwerkelijk volgen.

“Deze presentaties vertegenwoordigen opwindend nieuw onderzoek dat de centrale rol van Agendia’s borstkankertesten aantoont bij het verkrijgen van een beter klinisch begrip van de biologie van borstkanker en de verschillende tumorsoorten op moleculair niveau”, zegt Neil Barth, M.D., een vooraanstaand Amerikaans oncoloog en medisch directeur van Agendia.

MammaPrint
Agendia’s voornaamste test MammaPrint®, opgenomen in verschillende Europese richtlijnen voor de behandeling van borstkanker (CBO, ESMO en St Gallen), geeft medisch specialisten een middel om bij vroege fase borstkanker patiënten op duidelijke wijze en met grote nauwkeurigheid onderscheid te kunnen maken tussen een “hoog” en “laag” metastase risico, waarmee de noodzaak voor chemotherapie behandeling bij “hoog risico” patiënten accuraat vastgesteld kan worden. Het is wereldwijd de enige test die de kans op terugkeer van borstkanker kan voorspellen gebaseerd op prospectieve wetenschappelijke patiëntdata (RASTER-studie 2012).

Vergoeding
MammaPrint is de eerste door de Amerikaanse Food and Drug Administration toegelaten borstkankerprognosetest. In Nederland wordt de MammaPrint inmiddels door nagenoeg alle verzekeraars vergoed. In de Verenigde Staten zijn voor MammaPrint collectieve vergoedingsarrangementen afgesloten, waaronder met Medicare, voor circa 188 miljoen verzekerden en een groot aantal private zorgverzekeraars.

Marieke Timmer

Marieke Timmer kan voor een serieus gezondheidsprobleem niet zonder de hulp van een echte zorgprofessional. Net zo goed als u voor het uitwerken van een communicatieplan, het ontwerpen van een logo, het bouwen van een website of het schrijven van een nieuwsbrief of folder op patienthoogte eigenlijk niet zonder de kwaliteiten van een communicatieprofessional kunt. Maar dan natuurlijk wel een met kennis van de zorgsector!

Recente artikelen