Erasmus MC test nieuwe Amerikaanse richtlijnen voor preventieve behandeling van hart- en vaatziekten

statinesStatinegebruik voor alle 55-plussers?
In november 2013 zijn in de Verenigde Staten de nieuwe richtlijnen voor preventieve behandeling van hart- en vaatziekten geïntroduceerd. Onderzoekers van Erasmus MC hebben onderzocht welke gevolgen toepassing van die richtlijnen zou hebben in een Nederlandse populatie. In het Rotterdams bevolkingsonderzoek ERGO zouden bijna alle gezonde mannen boven 55 jaar en bijna alle gezonde vrouwen boven 65 volgens de nieuwe richtlijn in aanmerking komen voor behandeling met statines. Dat is veel meer dan bij de vorige Amerikaanse en de huidige Europese richtlijnen. Dit schrijven de onderzoekers in een recent artikel in JAMA, het tijdschrift van de American Medical Association.

Sommige mensen hebben meer aanleg voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten dan anderen. Om te bepalen of iemand risico loopt, wordt gekeken naar risicofactoren zoals bloeddruk, roken, cholesterol en aanwezigheid van suikerziekte. Uit analyse van de risicofactoren kan worden berekend wat de kans op ziek worden is. De grootte van die kans is vervolgens weer bepalend voor de vraag of een preventieve behandeling met gebruik van statines nodig is.

Dr. Maryam Kavousi, epidemioloog aan de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC, prof.dr. Oscar Franco, hoogleraar preventieve geneeskunde en collega’s onderzochten welke gevolgen de toepassing van de nieuwe Amerikaanse richtlijn zou hebben, in vergelijking met de oude Amerikaanse en huidige Europese richtlijnen. Daarvoor gebruikten zij gegevens uit ERGO, het Rotterdamse bevolkingsonderzoek onder 55-plussers in Ommoord. In totaal werden gegevens van een kleine 5000 mensen gebruikt, met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar en 54% vrouw.

Kavousi: “We wilden laten zien dat er sprake is van een groot verschil in de implicatie van de nieuwe Amerikaanse richtlijn aangaande statinebehandeling ten opzichte van de ‘oude’ maar ook de Europese richtlijn. Dit heeft te maken met het feit dat de overschatting in de risicovoorspelingen bovenop een verlaagde drempel voor preventieve statinebehandeling plaats vindt. Daarom zouden bijna alle gezonde manen boven 55 en gezonde vrouwen boven 65 statines moeten gaan slikken als het aan de nieuwe Amerikaanse richtlijn ligt. Verbetering van de risicovoorspellingen en het bepalen van populatiebrede behandelingsdrempels zijn nodig om klinische besluitvorming beter mogelijk te maken.”

Het artikel is  te vinden op: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-03/tjnj-uec032714.php