Groot tekort aan praktijkondersteuners huisartsenzorg

Array

praktijkondersteunerBij praktijkondersteuners huisartsenzorg somatiek (POH) blijft het vacatureniveau onverminderd hoog: 6,6% in februari 2014 tegenover 6,7% in oktober 2013. Aan POH’s-ggz is een groot tekort getuige de 20% openstaande vacatures. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten is juist verder afgenomen, van 440 (2,5%) in oktober 2013 naar 360 (2%) in februari dit jaar. Daarmee zet deze dalende trend door; sinds het begin van de metingen in 2010 was het percentage nog nooit zo laag.

Dit blijkt uit de Vacaturemonitor Doktersassistenten en Praktijkondersteuners het Campagneteam werken in de huisartsenzorg van de SSFH in februari 2014 heeft laten uitvoeren. Aan dit representatieve onderzoek namen vijfhonderd huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra deel. In deze monitor zijn voor het eerst de aantallen vacatures voor de twee soorten POH’s – somatiek en ggz – uitgesplitst.

Tekort aan praktijkondersteuners
Het grote tekort aan praktijkondersteuners blijft bestaan. 6,6% aan openstaande vacatures bij de POH’s somatiek wijst hierop: doorgaans wordt 2 tot 3% normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Vooral de regio’s West, Midden, Oost en Zuidwest laten een hoog percentage zien. De vervulling van een vacature duurde gemiddeld driemaal zo lang als bij de doktersassistenten: 135 dagen. Wel is dit iets korter dan in de vorige meting. De meerderheid van de nieuw aangetrokken POH’s is afkomstig van een andere zorginstelling of huisartsenvoorziening. Bij de POH-ggz is het vacaturepercentage met 20% erg hoog. In alle regio’s is een aanzienlijk tekort, maar Zuidwest spant met 33% de kroon.

Hoger dan gemiddeld
Het percentage openstaande vacatures, oftewel de vacaturegraad, voor doktersassistenten ligt met 2% nog wel hoger dan het gemiddelde van 1% in de gehele zorgsector. De vervulling van een vacature voor een doktersassistent duurt gemiddeld 45 dagen, zes dagen minder dan in oktober 2013. Gezondheidscentra kampen met het hoogste percentage openstaande vacatures (2,7%), gevolgd door huisartsenpraktijken (2,4%) en huisartsenposten (1,4%). Ook regionaal zijn er verschillen: regio Zuidwest heeft de hoogste vacaturegraad (3,8%); Zuidoost, Noord en Midden de laagste. Alle regio’s volgen de landelijke dalende trend.

De instroom in de opleiding bij de ROC’s lag in 2013 6% hoger dan in 2009. Het is dan ook waarschijnlijk dat het aanbod vanuit de opleiding de komende jaren licht zal stijgen.

Vervulling vacatures
Niet alleen kostte het minder tijd om een vacature te vervullen, het lukte ook meer dan voorheen om een gediplomeerde doktersassistent aan te trekken. Zo bezetten doktersassistenten van buitenaf vijf van de zes vervulde vacatures. Van hen was 42% afkomstig van een andere huisartsenvoorziening, 24% kwam uit de schoolbanken (13% had eerder bij de nieuwe werkgever stagegelopen) en 21% werkte daarvoor bij een andere zorginstelling. Een zesde van de openstaande vacatures in de onderzochte vier maanden kwam te vervallen doordat al werkzame doktersassistenten hun uren uitbreidden of invallers en waarnemers werden ingezet.

Over de Vacaturemonitor
Het Campagneteam werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat de Vacaturemonitor drie keer per jaar uitvoeren door Kiwa Carity. De monitor meet hoeveel vacatures er zijn en hoeveel ervan worden vervuld. Met periodieke metingen kan de SSFH systematisch en permanent een vinger aan de pols van de arbeidsmarkt voor doktersassistenten en praktijkondersteuners houden. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, verdere stappen te ondernemen. In deze monitor zijn voor het eerst de aantallen vacatures voor de twee soorten POH’s – somatiek en ggz – uitgesplitst.

Download de vacaturemonitor februari 2014 op http://ssfh.nl/activiteiten/campagneteam-werken-in-de-huisartsenzorg/vacaturemonitor/.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen