Vitras investeert resultaat 2013 in vernieuwing dienstverlening

Vitras-300x298van Lopik tot Rhenen – Vandaag levert Vitras de jaarverantwoording over 2013 op. Vitras benut het behaalde financiële resultaat om beter voorbereid te zijn op te verwachten vragen. In het jaar 2013 is geëxperimenteerd met andere manieren van dienstverlening. Deze zullen worden uitgerold in 2014. Vitras doet dit om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe wetten Langdurige Zorg en Jeugd die vanaf 2015 gelden. Bestuurder Dinie van der Linden zegt: ‘Er komen vanuit de landelijke overheid grote veranderingen op zorg & welzijn en jeugd & gezin af. In pilots is het afgelopen jaar geëxperimenteerd hoe we met minder middelen meer kunnen doen. Het is prettig dat we 2013 met een positief resultaat afronden. Nu kunnen we het geleerde in praktijk gaan brengen.’

In de verantwoording is per subsidiërende gemeente een beeld geschetst van hulpvragen en dienstverlening in 2013, om inzicht te geven in de aard en omvang van het werk en de wijze waarop de toegekende financiële middelen zijn besteed.

·       Er is net als vorig jaar sprake van toename van de hulpverlening bij huiselijk geweld. De toename ten opzichte van 2012 bedraagt 3%. Ook het aantal Tijdelijk Huisverboden is met 3% gestegen.

·       Er is, mede door pilots met de Effectenster, meer aandacht voor het resultaat van hulpverlening door maatschappelijk werkers: 62% van de cliënten geeft aan dat de geformuleerde doelen aan het begin van het hulpverleningstraject volledig zijn gehaald. 24% van de cliënten geeft aan dat de doelen deels zijn behaald.

·       Er is meer aandacht voor coördinatie van zorg in gezinnen waar sprake is van problemen op meerdere levensgebieden en waarbij verschillende hulp- en zorgverleners betrokken zijn. Deze coördinatie moet het gezin helpen zelf het overzicht te houden over de hulp, want dat komt de effectiviteit en efficiëntie van de hulp ten goede.

·       De vraag van gezinnen met meervoudige problematiek naar ondersteuning op maat is toegenomen. Oorzaken hiervoor zijn zowel de verbeterde samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin die leidt tot eerdere signalering als de economische crisis die op diverse gebieden in gezinnen tot spanningen leidt.

De vernieuwingen op een rij

·       In elke gemeente zijn wijkverpleegkundigen aan wie mensen hun vragen of zorgen over welzijn, gezondheid en wonen kunnen stellen (direct en kosteloos).

·       De website van Vitras is opnieuw ingericht vanuit het idee: wat kan iemand zelf? Wat kan zijn netwerk doen? En pas als laatste: wat kan Vitras betekenen? Er staat onder andere informatie over ‘Huiselijk geweld’ of ‘Schulden’ (zie www.vitras.nl).

·       Naar aanleiding van pilots met e-hulpverlening zal de website uitgebreid worden met online hulpverlening.

·       Meeleefgezinnen: dit zijn gezinnen die vrijwillig minimaal één dagdeel per week een kind opnemen uit een gezin waarvan een ouder psychiatrische problemen heeft. Daarmee wordt dure geïndiceerde pleegzorg voorkomen.

·       Door pilots is de cursus Samen Sterk ontwikkeld waarmee mensen in groepsverband hun leven snel weer op de rit krijgen.

Vitras
Vitras biedt thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten op het gebied van zorg, hulpverlening, advies, service, ondersteuning en hulpmiddelen. Vitras biedt deze diensten in de provincie Utrecht in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.