Principeakkoord voor cao huisartsenzorg 2014 – 2015 bereikt

0
350

Donderdag 27 maart 2014 hebben partijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 maart 2015. Werknemerspartijen NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen.

De werknemers in de huisartsenzorg gaan er per 1 januari 2014 1 procent op vooruit. Ook de eindejaarsuitkering wordt met 1 procent structureel verhoogd naar in totaal 6 procent. Eveneens is afgesproken dat met ingang van schooljaar 2014/2015 de stagevergoeding wordt verhoogd naar € 150,- bruto per maand, mits de financiën van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg dit toelaten.

stethosDe werknemers in de dagpraktijk ontvangen in 2014 eenmalig 0,5 procent over het jaarsalaris 2014 gelijktijdig met de eindejaarsuitkering. Dit is ter compensatie voor het afbouwen van de toeslag voor het werken in de avonduren op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur per 1 juli 2014. Voor de werknemers die op 30 juni 2014 werkzaam zijn in de dagpraktijk, geldt een afbouwregeling van deze avondtoeslag tot 2017. Ook wordt de toeslag tussen 20.00 en 24.00 uur verlaagd van 50 procent naar 30 procent en zal geen toeslag meer worden betaald als werknemers opleiding in de avonduren volgen.

ANW-zorg
In december hebben partijen al overeenstemming bereikt over het doorbetalen van de ANW-toeslag over vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2014 wordt ANW-toeslag betaald over opgenomen vakantiedagen, onder gelijktijdige aanpassing van de grondslag van de eindejaarsuitkering. Ook voor de werknemers in de ANW-zorg zal over opleidingen in de avonduren geen toeslag meer worden betaald. Werknemers kunnen tegen finale kwijting aanspraak maken op een compensatie van niet genoten ANW-toeslag uit het verleden met terugwerkende kracht tot 2,5 jaar.

Bron: LHV