Persverklaring: ZGT onderzoek schildwachtklierprocedure schaamlipkanker

0
315

Naar aanleiding van een melding en intern onderzoek van de regionaal samenwerkende gynaecologen hebben MST en ZGT een extern onderzoek laten uitvoeren naar de behandelprocedure van 56 patiënten die zijn behandeld voor schaamlipkanker (vulvacarcinoom) met behulp van de schildwachtklierprocedure. Van 2000 tot 2010 zijn 18 vrouwen met schaamlipkanker in ZGT met deze methode behandeld. In 2010 is deze behandeling in ZGT gestopt. Aanleiding voor het onderzoek was de verdenking op een hoger aantal liesklierrecidieven (terugkeer) van de schaamlipkanker. Het onderzoek wees uit dat de behandeling voor ZGT-patiënten geen nadelige medische gevolgen heeft gehad. De onderzoeken en de resultaten zijn door MST en ZGT zorgvuldig gecommuniceerd met de eigen betrokken patiënten, hun naasten en hun huisarts en de IGZ.
ZGT-HengeloPatiëntenbelang staat bij ZGT voorop
ZGT levert goede en vertrouwde gynaecologische zorg, waarbij het patiëntenbelang voorop staat. Alle onderzoeksresultaten zijn in persoonlijke gesprekken gedeeld met de betrokken patiënten en hun naasten. Zij zijn volledig geïnformeerd over hun specifieke situatie. In het algemeen hebben de betrokkenen hun waardering uitgesproken voor de zorgvuldige en volledig open wijze waarop ZGT met hen heeft gecommuniceerd. Een aantal geeft aan deze kwestie graag achter zich te laten en wenst nu rust. Ook geven patiënten aan het niet prettig te vinden om naar buiten te treden met dit ziektebeeld.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat de 18 patiënten die in ZGT zijn behandeld voor schaamlipkanker geen nadelige medische gevolgen hebben ondervonden. Wel is naar voren gekomen dat de schildwachtklierprocedure een technisch complexe procedure is, die veel oefening vraagt en die artsen vaak moeten uitvoeren om er zo steeds beter in te worden. Daarnaast vraagt de samenwerking van verschillende disciplines extra aandacht. De concentratie van deze behandeling in een beperkt aantal centra is dan ook een logische keuze.

In 2010 is ZGT met de behandeling van schaamlipkanker gestopt. Binnen het Noord-Nederlandse samenwerkingsverband voor gynaecologische oncologie worden alle operatieve behandelingen voor schaamlipkanker sinds oktober 2012 uitgevoerd in het UMCG in Groningen.

De onderzoeksresultaten hebben MST en ZGT gedeeld met de IGZ, die inmiddels heeft laten weten dat zij op grond van de rapportage concluderen dat de kwestie zorgvuldig is onderzocht en dat er voldoende maatregelen zijn genomen. De IGZ heeft de melding daarom afgesloten.

Rust en privacy patiënten
De Raad van Bestuur van ZGT betreurt de gang van zaken en beseft dat deze kwestie (emotionele) impact heeft en heeft gehad op de betrokken patiënten en hun naasten. “We nemen als ZGT de verantwoordelijkheid naar onze patiënten. Hun belang staat voorop”, voegt Ton Ruikes, lid Raad van Bestuur van ZGT toe. “We hebben vanzelfsprekend volledige openheid gegeven aan de belangrijke direct betrokkenen, namelijk de patiënten, hun naasten, hun huisarts en de IGZ.”

Met het oog op de belangen van onze patiënten kiest ZGT ervoor hun wens om rust en privacy te respecteren. ZGT zal daarom over deze kwestie niet verder actief naar buiten treden. Naar aanleiding van deze persverklaring wordt dan ook geen nadere toelichting gegeven. We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept bij patiënten. Onze antwoorden op veel gestelde vragen hebben we op een rij gezet.

Wetenschappelijke publicatie
ZGT kijkt naar de mogelijkheid om de suggestie van de IGZ over te nemen om een wetenschappelijke publicatie met alle betrokken partijen te realiseren over dit onderwerp. Om zodoende de ervaringen bij de invoer van nieuwe techniek en de gevolgen daarvan alsmede het gevolgde communicatietraject te delen met andere professionals.

Behandeling schaamlipkanker
Volgens het KWF wordt de diagnose in Nederland jaarlijks bij ongeveer 320 vrouwen gesteld. Meer dan de helft van deze vrouwen is ouder dan 70 jaar. Bij schaamlipkanker (een kwaadaardige tumor aan of rond de schaamlippen) is een operatie de eerst aangewezen behandeling. De gynaecoloog-oncoloog verwijdert het aangedane weefsel ruim. Als het nodig is, verwijdert de gynaecoloog-oncoloog ook de lymfeklieren uit de liezen, omdat schaamlipkanker vaak als eerste naar de liesklieren uitzaait. De schildwachtklierprocedure is een diagnoseprocedure die wordt uitgevoerd om de veel belastende liesklierverwijdering eventueel te kunnen voorkomen.

Bron: ZGT