Overleg over toetsingspraktijk euthanasie is stap in goede richting

0
248

Dinsdag 15 april 2014 debatteert de Tweede Kamer verder over de evaluatie van de euthanasiewet. De KNMG steunt het voorstel van minister Schippers (VWS) om periodiek de toetsing rond euthanasie te bespreken. ‘Het is een stap in de goede richting’, zegt Lode Wigersma, algemeen directeur KNMG. ‘Dit overleg leidt hopelijk tot meer zekerheid voor artsen en maatschappij over de toetsingspraktijk rond de uitvoering van euthanasie.’

De KNMG riep afgelopen najaar op tot meer transparantie rond de toetsingspraktijk van regionale toetsingscommissies euthanasie (Rte’s). Zij betrekken soms  de professionele standaard van artsen rond euthanasie niet of onvoldoende in hun oordeel.  Dit kan tot rechtsonzekerheid leiden. dood euthanasie eindeDeze oproep werd in een debat in de Tweede Kamer  op 19 december 2013 gedeeld door diverse politieke partijen. Minister Schippers berichtte de Tweede Kamer  afgelopen vrijdag dat VWS periodieke gesprekken gaat organiseren met de Rte, KNMG en eventueel externe deskundigen, over de uitvoeringspraktijk rond euthanasie en de wijze waarop de Rte dit toetst. Het gaat hierbij om een inhoudelijke bespreking van complexe thema’s met eventueel casuïstiek als input, aldus de minister.

Minister neemt KNMG serieus

Algemeen directeur KNMG Wigersma: We zijn blij dat minister Schippers de door ons gesignaleerde problemen serieus neemt. Na enige gesprekken zullen we bekijken of deze aanpak voldoende soelaas biedt voor de door ons gewenste duidelijkheid over de verhouding tussen  professionele normen en wettelijke normen door de toetsingscommissies.

Uitspraken online

Ook op andere punten van de KNMG deed de minister belangrijke toezeggingen. De uitspraken van de toetsingscommissie zullen inzichtelijk worden gemaakt doordat de minister extra middelen beschikbaar stelt om de website te moderniseren. Dit proces moet aan het eind van 2014 zijn afgerond. De KNMG vindt dit cruciaal om de transparantie van de toetsingsnormen en de rechtszekerheid voor artsen en patiënten te bevorderen.

Consistentie in aanpak en oordeelsvorming

De KNMG pleitte eerder ook voor een code of practice voor de toetsingscommissies. Dat maakt  de toetsingspraktijk inzichtelijk en leidt tot meer consistentie in aanpak en oordeelsvorming. Ook dit zegde de minister aan de Tweede Kamer en de KNMG toe, omdat het ook volgens de minister kan bijdragen aan kwaliteitsborging, meer uniformiteit en duidelijkheid over de beoordelingen.