Vrijspraak voor Chiropractor Dr.Servando Isaac Molina Teran

0
699

Op 11 april 2014 heeft de meervoudige kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vonnis gewezen en gesteld dat Dr.S.I.Molina Teran in Nederland gerechtigd is om de titel Doctor (Dr.) te voeren omdat Dr.S.I.Molina Teran op 12 januari 2007 in de Verenigde Staten van Amerika de graad van “Doctor of Chiropractic” heeft behaald. Hiermee is een eind gekomen aan de jarenlange strijd van de Chiropractoren om de hun rechtens toekomende titel Doctor (Dr.) ook in Nederland net als in de rest van de wereld te mogen voeren.

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiotherapie behoren en daarop een verdieping vormen.
tuchtrechtDe Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld:
Chiropractic is one of the most popularly used forms of  manual therapie.
(Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)
Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regerings-standpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een opleiding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma’s als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Gene¬raal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering op¬gedragen om de chiropractie te erkennen.

Bron: Kantoor mr. Job van Broekhuijze