Onno van Schayck over Preventieve Geneeskunde op TedX Binnenhof

0
569

Onno van Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde, is betrokken bij het project “Een schoorsteen voor ieder kind”. Het doel van het project is om miljoenen huizen leveren in de sloppenwijken van India met zelfgemaakte schoorstenen (of make-shift schoorstenen). In de sloppenwijken in hun huizen mensen koken (zonder enige ruimte tussen de huizen) met kinderen liggen er in de rook de hele dag, elke dag. Het doel is in staat om de schoorstenen lokaal produceren en ze in de huizen voor minder dan 2 euro per stuk. Om dit te laten werken, is er behoefte aan echte innovatie. Artsen werken samen met technici om dit te realiseren binnen een tijdsbestek van 6 tot 12 maanden.

Opgenomen in TEDxBinnenhof 2014 De Ridderzaal in Den Haag.

In sloppenwijken in India koken arme vrouwen in hun huizen, meestal op een vuurtje van hout. Vanwege het gebruik van brandhout, worden veel vrouwen en kinderen blootgesteld aan roet en giftige gassen die direct invloed hebben op hun longen. Complicaties die gerelateerd kunnen worden aan deze blootstelling zijn: pneumonie , COPD of longkanker.  Het project van Onno van Schayck streeft om schoorstenen en kachels en kooktoestellen die een ventilatiesysteem hebben waardoor luchtkwaliteit in huizen van de sloppenwijken zullen verbeteren. Deze schoorstenen en kachels worden ontworpen op een manier zodat zij bij het ??budget van de gemiddelde krottenwijkbewoner past en voldoen aan de behoefte.

Kinderen
Overal waar een moeder gaat , zal haar kind volgen. Als moeder kookt  inhaleren de kinderen zijn in de sloppenwijk dus ook roet en giftige gassen. Het sterftecijfer in India onder de vijf jaar is 63 per 1000 in 2010. Voor Nederland zijn dat er 4 per 1000.  Respiratoire infecties behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in sloppenwijken voor kinderen onder de leeftijd van vijf. De relatie met de luchtvervuiling binnenshuis is duidelijk. Verder zijn er diverse studies die wijzen op een verband tussen luchtvervuiling binnenshuis en het optreden van miskramen, doodgeboren kinderen, een laag geboortegewicht, astma en eczeem .

Schoorstenen en kachels
De schoorstenen en kachels worden ontwikkeld door de technische faculteit van de Hogeschool Zuyd in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Deze schoorstenen en kachels/kooktoestellen voldoen aan bepaalde criteria, zoals hoge duurzaamheid, lage productiekosten, grote efficiëntie en gebruiksgemak. De kachels/kooktoestellen en schoorstenen zullen worden geproduceerd met behulp van lokale materialen , zoals bakstenen . Prototypes worden goed afgestemd op de omstandigheden in India en  zullen worden getest in de sloppenwijken. Veldonderzoek zal worden uitgevoerd om de luchtvervuiling binnenshuis en het optreden van de bijbehorende medische aandoeningen zoals infecties van de luchtwegen, miskramen, doodgeboren kinderen, een laag geboortegewicht en COPD voor en na de uitvoering van de kachels en schoorstenen te onderzoeken. Zodra de schoorstenen en kachels/kooktoestellen bewezen hebben te functioneren en bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners van de sloppenwijken, zullen er meerdere productie-eenheden worden opgericht in de buurt van de sloppenwijken, omwerkgelegenheid te bieden en de mensen van de sloppenwijk zelfvoorzienend te maken en houden.

Steun dit onderzoek !

Dit geld is nodig voor de volgende doeleinden :Onn
– Ontwikkeling van de schoorstenen en kachels/kooktoestellen
– Het testen van de schoorstenen en kachels in sloppenwijken in India
– Luchtvervuiling binnenshuis ( fijn stof ) metingen in sloppenwijken in India voor en na de aflevering van de schoorstenen en kachels
– Vergemakkelijken van de opstart van de productie-eenheden die zullen bouwen de schoorstenen en kachels dicht bij de sloppenwijken Lessard