Nieuwe samenwerking voor zwangerschapszorg

0
246

Een nieuwe samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Université de Parakou gaat de kwaliteit en kwantiteit van de zwangerschapszorg in het arme noorden van het West-Afrikaanse Benin verbeteren. De Nederlandse overheid subsidieert dit project met 1,4 miljoen euro in het kader van NICHE, een programma voor ontwikkelingssamenwerking dat wordt beheerd door Nuffic.

De gezondheidszorg in Benin is dringend aan verbetering toe, met name in de noordelijke provincies. In dit gebied komt veel armoede voor en de gezondheidstoestand is over het algemeen slecht. Het geboortecijfer is zeer hoog: vrouwen krijgen gemiddeld 5,6 kinderen en 20% van de meisjes jonger dan 19 jaar heeft al hun eerste kind. zwangerVeel bevallingen (>20%) vinden plaats zonder professionele begeleiding vanwege het tekort aan zorgverleners zoals verloskundigen, verpleegkundigen en artsen. Daardoor worden complicaties tijdens de bevalling vaak slecht behandeld of blijven zelfs onopgemerkt.

Het nieuwe samenwerkingsproject richt zich op de training van zwangerschapszorg-professionals: verloskundigen, artsen (waaronder ook chirurgen gespecialiseerd in gynaecologie en obstetrie), gespecialiseerde verpleegkundigen, gezondheidswerkers, assistenten etc. De Université de Parakou neemt deze training grotendeels voor haar rekening. Mundo, het UM-instituut voor projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, gaat samen met enkele UM-experts de staf trainen en de opleidingsprogramma’s verbeteren. Het project richt zich met name op fistels, omdat dit het grootste gezondheidsprobleem is in deze regio.

Overige partners zijn CINOP Global (een Nederlands adviesbureau gespecialiseerd in versterking van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden), de Academie Verloskunde van Zuyd Hogeschool en de Women and Health Alliance (WAHA) uit Frankrijk.

Bron: MUMC+ & Universiteit Maastricht