Resultaten fundamenteel onderzoek sneller van academie naar patiënt

0
294

Roche en EATRIS tekenen samenwerkingsovereenkomst voor versnelling translationeel onderzoek
Het tekenen van de overeenkomst tot samenwerking tussen EATRIS en Roche die op 1 mei 2014 officieel van start gaat, moet ertoe leiden dat translationeel onderzoek in Nederland wordt versneld, zodat producten met een therapeutische of diagnostische meerwaarde sneller hun weg vinden naar patiënten die het nodig hebben. Door de samenwerking krijgt het Europese netwerk van EATRIS – met 70 academische instellingen in 8 landen, waaronder vrijwel alle UMC’s in Nederland – toegang tot het Expanding the Innovation Network (EIN) van Roche.
tissue-engeneering-weefselonderzoekDankzij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is de kennis over ernstige ziekten de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot betere diagnostiek en geneesmiddelen, maar ook tot een toegenomen kwaliteit van leven van patiënten. Het principe van het wereldwijde EIN-programma van Roche is het combineren van de ideeën en kennis van Roche met het innovatieve potentieel van toonaangevende academische wetenschappers, met als doel medische innovaties sneller naar de patiënt te brengen. Dankzij het partnership wordt het gemakkelijker om doorlopend te beoordelen of onderzoeksprojecten van academische instellingen uit het netwerk van EATRIS de potentie hebben om door Roche verder te worden ontwikkeld tot een innovatief geneesmiddel voor een onopgelost medisch probleem.

“Binnen Roche bestaat een lange traditie om samen te werken met onderzoekers en wetenschappers buiten de eigen organisatie. Het is een belangrijke pijler binnen onze R&D-strategie. Met deze samenwerking is een constructie gevonden waarbij Europese academische instellingen projecten kunnen indienen bij Roche Partnering via EATRIS”, aldus Monique op ten Berg, Medical Director Roche Nederland B.V.

“De overeenkomst met Roche EIN markeert het eerste partnerschip met een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Beide partijen versnellen hiermee hun toegang tot baanbrekend onderzoek waardoor nieuwe producten sneller ontwikkeld worden en voor patiënten beschikbaar zijn”, aldus Giovanni Migliaccio, Scientific Director van EATRIS. “Toegang tot de middelen en kennis van een innovatief bedrijf als Roche, brengt een aanzienlijke toegevoegde waarde voor de effectiviteit van wetenschappelijk onderzoek.”

Over EATRIS
EATRIS is een ‘one stop shop’ voor onderzoekers van universiteiten, industrie en biotech-bedrijven. Aan deze partijen biedt EATRIS snel en eenvoudig toegang tot de hoogwaardige academische onderzoeksinfrastructuur, de kennis van ziekten en het patiëntgebonden onderzoek in Europa. Deze nieuwe manier van publiek-private samenwerking op Europese schaal gaat de weg van wetenschap naar kliniek flink verkorten. Doel van de organisatie is de grote hoeveelheid wetenschappelijke medische kennis in Europa in de vorm van nieuwe medicijnen en betere behandelingsmethoden sneller ten goede te laten komen aan de patiënt. Intensieve Europese samenwerking overbrugt de kloof die nu bestaat tussen de enorme vooruitgang in biomedisch onderzoek en het geringe profijt dat patiënten daarvan hebben. De komst van EATRIS versterkt de innovatie in medicijnontwikkeling. Meer dan 70 zeer vooraanstaande academische instellingen uit Finland, Italië, Tsjechië, Estland, Denemarken, Frankrijk, Spanje en Nederland doen mee.

Over Roche
Roche is een internationale op onderzoek gerichte healthcare-onderneming, met de gebundelde kracht van farmacie en diagnostiek. Roche is een van ’s werelds grootste biotechnologiebedrijven en heeft onderscheidende geneesmiddelen op het gebied van oncologie, virologie, auto-immuunziekten, metabole aandoeningen en ziekten van het centrale zenuwstelsel. Roche is bovendien wereldleider op het gebied van in vitro-diagnostiek en op weefsel gebaseerde kankerdiagnostiek, evenals een koploper op het gebied van diabetesmanagement. De gepersonaliseerde gezondheidszorgstrategie van Roche richt zich op het verstrekken van vernieuwende en vooruitstrevende medicijnen en diagnostiek. Sinds de oprichting in 1896 draagt Roche wereldwijd op vele fronten bij aan de verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven van patiënten.

Bron: EATRIS