ANT stapt naar Nationale ombudsman met klacht over NZa

ANT: “Grenzen van fatsoenlijk bestuur zijn overschreden”
De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) stapt vandaag naar de Nationale ombudsman met een klacht over de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De ANT wacht al bijna een half jaar op een inhoudelijke reactie van de NZa op het rapport Milliman over de Marktscans in de mondzorg. Dit gerenommeerde onderzoeksbureau heeft uitvoerig aangetoond dat de Marktscans mondzorg van de NZa ondeugdelijk en onbetrouwbaar zijn. Het rapport is in december aangeboden en wordt sindsdien systematisch genegeerd door de NZa. En voor zover de NZa betrokken is bij commentaar op het rapport is er wederom sprake van misleidende en onvolledige informatie. De ANT is hierover uitermate verontwaardigd en verwijt de zorgautoriteit onfatsoenlijk bestuur.

ANTVolgens de tandartsenorganisatie heeft de NZa zich met gebrekkige onderzoeksmethoden bewust schuldig gemaakt aan misleiding van politiek en beleidsmakers. De ANT heeft dit meerdere malen aangekaart bij de NZa en aangedrongen op een transparante dialoog. Ook is meerdere malen verzocht om een werkelijk inhoudelijke reactie op de aangedragen feiten. Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT: “Wij hebben helaas alle vertrouwen in de objectiviteit en werkwijze van de NZa verloren. De afgelopen weken is het licht geworpen op de mentaliteit en het functioneren van de NZa. Zij heeft toegezegd zich voortaan transparant en toetsbaar te zullen opstellen. Daar hebben we tot op heden nog niets van gemerkt. Daarom verwijten wij de zorgautoriteit onfatsoenlijk bestuur.”

De ANT heeft begin april een uitgebreid feitenrelaas van de kwestie gemaakt en hierover een openbare brief gestuurd aan de NZa. Deze brief is tevens gedeeld met de Tweede Kamer met daarin ook het verzoek de Algemene Rekenkamer in te schakelen voor een objectieve analyse van de feiten. In deze brief is voor de derde en laatste maal een beroep gedaan op de NZa om zich verantwoordelijk te tonen als onafhankelijk overheidsorgaan dat gefinancierd wordt uit de publieke middelen en als taak heeft de belangen van de consument te behartigen. Dat verzoek betrof in feite niets meer en niets minder dan de wens om de experts van Milliman en de NZa op korte termijn om de tafel te krijgen. Omdat de NZa (wederom) niet heeft gereageerd op dit expliciete verzoek, stapt de ANT nu naar de Nationale ombudsman met een klacht over de houding van de NZa. Bovendien met een verzoek voor nader onderzoek van de marktscans en daarmee impliciet van alle rapportages van de NZa rond de mondzorg.

Milliman

Het eind vorig jaar gepubliceerde rapport van Milliman toont met name aan dat de door de NZa in 2012 uitgevoerde Marktscans mondzorg niet conform de eisen van de minister zijn uitgevoerd en bovendien vooral ondeugdelijk en onbetrouwbaar zijn. Mede daardoor zijn beleidsmakers en politiek op het verkeerde been gezet en was de besluitvorming om het experiment met de vrije prijzen te stoppen op drijfzand gebaseerd. Vaartjes: “Het feit dat deze marktscans zonder enige kwaliteitscontrole door VWS rechtstreeks naar de Tweede Kamer zijn doorgestuurd is verontrustend.”

Minister Schippers van VWS heeft eerder dit jaar Kamervragen over het rapport Milliman beantwoord op basis van informatie die aantoonbaar onvolledig dan wel onjuist is. Vaartjes: “Het is voor te stellen dat de minister geen tijd heeft gehad om het rapport grondig te lezen. Desalniettemin ontslaat dit het ministerie niet van de verplichting om verder te kijken dan alleen het klakkeloos doorzetten van antwoorden van de NZa richting de Tweede Kamer. Daarmee heeft de NZa voor de tweede keer de minister en de politiek misleid. Dat de NZa bang is dat de waarheid boven tafel komt is wel duidelijk. Ze doen er alles aan om deze zaak in de doofpot te krijgen en te houden. Wat de zorgsector moet verontrusten is dat VWS en NZa kennelijk twee handen op één buik zijn.”

Kwaliteit en toegankelijkheid mondzorg

De grieven van de ANT zijn gebaseerd op de gevolgen van de werkwijze van de NZa voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de mondzorg en de vrije keuze voor consumenten. ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes: “Ons voornaamste bezwaar richt zich op de ongenuanceerde en vaak speculatieve conclusies, die de NZa onder het mom van ‘feitelijkheid’ aan de publieke opinie verkoopt. Deze conclusies zijn misleidend voor VWS en politiek, waardoor besluiten worden genomen die op termijn grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de mondzorg. Binnenkort moet de NZa naar buiten komen met de resultaten van het kostenonderzoek mondzorg en dan begint het hele circus weer van voren af aan. Tot nu toe hebben we ons uiterst constructief opgesteld maar het geduld raakt op. Ook wij willen nu graag een oplossing horen. Van de minister of van de NZa. En het liefst van beide.”

De ANT is dé onafhankelijke beroepsorganisatie voor tandartsen met een duidelijke visie en een eigen(zinnig) geluid. We komen op voor de belangen van tandartsen, zodat zij zich volledig kunnen richten op het verlenen van optimale tandheelkundige zorg voor hun patiënten.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen