Decaan Esther de Vries bijzonder hoogleraar

0
1324

Esther de Vries, verbonden als kinderarts-infectioloog/immunoloog en Decaan Wetenschap & Innovatie aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg aan de Tilburg University. De leerstoel is ondergebracht bij Tranzo het Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn van Tilburg University. Binnen de leerstoel richt zij zich op ketenzorg, met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem.

De Vries gaat zich met een aantal hoofdvragen bezighouden.
Kindergeneeskunde-Esther-deWelke factoren spelen een rol bij het al dan niet adequaat ontvangen van multidisciplinaire zorg voor alle individuen met downsyndroom in de keten? Hoe zijn deze factoren te beïnvloeden? Hoe kan de herkenning van tekorten aan afweerstoffen (antistofdeficiëntie) in de zorgketen effectief worden vergroot? Het streven is om de resultaten van deze studies ook toepasbaar te laten zijn voor andere gebieden. Het doel is patiënten zo veel mogelijk te laten profiteren.

Samenwerking
De Vries streeft daarbij naar samenwerking tussen gezondheidszorg, wetenschap, bedrijfsleven en onderwijsinstituten in de Brabantse samenleving met als doel ‘evidence based’ zorg in de totale keten te ontwikkelen, implementeren en evalueren. De kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en optimale participatiemogelijkheden van de patiënt in de maatschappij staan hierbij centraal.

De Vries heeft al jaren goed contact met de Stichting Downsyndroom die als onderdeel van de begeleidingscommissie nauw betrokken is geweest bij het instellen van de leerstoel. Het onderzoek van De Vries kan een waardevolle bijdrage leveren aan het doel van de stichting; het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Met de Stichting Afweerstoornissen werkt zij samen aan meer bekendheid en en eerdere herkenning van afweerproblemen.

Synergie
De Vries: “Door de samenwerking met Tranzo ontstaat een waardevolle synergie met de wetenschappelijke kennis over zorgprocessen die daar aanwezig is. Daarmee worden de specifieke resultaten ook breder toepasbaar, en bruikbaar voor andere thema’s en echelons in de gezondheidszorgketen. Als STZ ziekenhuis is het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij uitstek geschikt om onderzoek te doen naar effectiviteit en veiligheid van zorg voor grote populaties patiënten met complexe behoeften in de keten.“

Oratie en symposium
Op vrijdag 6 februari 2015 om 16.15 uur houdt zij haar oratie. Voorafgaand daaraan wordt een symposium georganiseerd dat verschillende aspecten van ketenzorg, downsyndroom en afweerstoornissen belicht met bijdragen van interne en externe experts uit het veld, en ervaringsdeskundigen uit de betrokken patiëntenverenigingen.
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis
De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de leerstoel ingesteld. De leerstoel ondersteunt zowel het beleidsplan Wetenschap & Innovatie, waarin één van de thema’s Ketenzorg is, als het speerpunt transmurale geneeskunde uit het medisch beleidsplan van het JBZ. Ook versterkt zij de positie van het STZ-expertisecentrum Aangeboren Afweerstoornissen van het JBZ.

Achtergrond De Vries
Esther de Vries (Amsterdam, 1962) studeerde Medicijnen in Utrecht waar ze haar doctoraal en artsexamen behaalde in resp. 1985 en 1986. Esther de Vries is werkzaam als kinderarts-infectioloog/immunoloog en tevens als decaan Wetenschap & Innovatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Ze heeft een ruime onderzoeks- en onderwijservaring. Zij publiceerde zowel in nationale als in internationale vooraanstaande tijdschriften en ze is actief in diverse raden, commissies en redacties waaronder de interfacultaire Werkgroep ImmuunDeficiënties (WID), het Downteam OnderzoeksConsortium (DOC) en de European Society for ImmunoDeficiencies (ESID).

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. De wortels van het ziekenhuis gaan terug tot 1274. In 2011 is een nieuw ziekenhuis betrokken in ‘s-Hertogenbosch waar hoogwaardige, brede zorg wordt geboden. Daarbij staan vier kernwaarden centraal: veilig, gastvrij, open en vernieuwend. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het streven het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.