Geluk is niet gewoon

Oratie van University Research chair hoogleraar Meike Bartels
Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing, legt in haar oratie op 22 mei aan de Vrije Universiteit Amsterdam uit waarom internationaal interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken van individuele verschillen in geluksbeleving nodig is. Ze schetst de vooruitgang op het gebied van ontrafeling van genetische en omgevingsfactoren. Resultaten van haar meta-analyse laten zien dat individuele verschillen in geluk voor ongeveer 40% bepaald worden door genetisch verschillen.

Relatie tussen welbevinden, gezondheid en sociaal economisch beleid
Geluk en welbevinden spelen steeds meer een rol op vele onderzoekterreinen. De toegenomen interesse komt vooral door de relatie tussen welbevinden en gezondheid en de steeds centraler wordende positie van geluk en welbevinden in sociaaleconomische vraagstukken en beleidsontwikkeling. gelukHet is nog onduidelijk waarom mensen verschillen in geluksgevoel. De geïsoleerde benadering vanuit verschillende vakgebieden heeft wel enige inzicht gegevens in mogelijke verklaringen, maar het merendeel van de variatie is nog steeds onbekend.

Baanbrekend bewijs voor moleculair genetische invloeden op welbevinden
Bartels zal in de oratie haar baanbrekende bewijs leveren voor moleculair genetische invloeden op welbevinden. Ze geeft een schets van een nieuw model voor welbevinden. Aan de hand van dit model licht ze haar huidige grote internationale samenwerkingsverbanden toe om genetisch varianten en omgevingsinvloeden voor welbevinden op te sporen. Ze sluit haar rede af met toekomstplannen om het complexe samenspel van genen en omgeving te ontrafelen, waarbij ze in de toekomst gaat kijken naar gen-omgevingscorrelatie en epigenetische processen.

Een van de vijf URC-hoogleraren 2014
De University Research Chair (URC) is een selecte aanstelling als hoogleraar, met een aantal speciale faciliteiten. Met de URC erkent de VU haar uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders op hun vakgebied. Meike Bartels is een van de vijf benoemde URC hoogleraren van 2014. De andere URC-hoogleraren van 2014 zijn Mai Chin A Paw,Ester Herlin-Karnell, Sophia Kramer en Toby Kiers.

 

Recente artikelen