Coöperatie DELA: onvoldoende grond voor beschuldiging van misstanden

Array

error foutCooperatie DELA is geschokt door de beweringen van het NRC over asvermenging in crematorium Maaslanden. “We kennen de beweringen. Er is uitvoerig en aantoonbaar onderzocht waarbij is vastgesteld dat er onvoldoende grond is voor beschuldiging van misstanden. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat NRC een bericht publiceert, waarmee zij willens en wetens onnodig onrust onder onze leden en leed onder grote aantallen nabestaanden veroorzaken.”

Onderzoek
Naar aanleiding van de beweringen van een medewerker van het crematorium in 2011, heeft cooperatie DELA uitvoerig en meermaals met alle betrokkenen gesproken. DELA stelde vast dat er in crematorium Maaslanden sprake was van een verstoorde werkrelatie tussen collega’s onderling. Dit vormde de basis voor ernstige beschuldigingen die over en weer zijn geuit. Medewerkers hebben hiervoor een officiele waarschuwing gekregen. Na het vertrek van de heer Van Oss beschuldigde hij DELA via een aangifte van misstanden als gevolg van een gasreductiebeleid. De gemelde incidenten zijn uitvoerig en aantoonbaar door het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant onderzocht waarbij is vastgesteld dat er in crematorium Maaslanden onvoldoende grond is voor beschuldiging van misstanden. Zie hiervoor ook de aanvullende verklaring van het OM.

Crematieproces
Met onze moderne crematie ovens zijn de beweringen van de heer Van Oss over onvoltooide crematieprocessen en zelfs het cremuleren van menselijke restanten bijzonder onwaarschijnlijk. Dit wordt onderbouwd door de analyse van onder meer gasstanden en het logboek van de crematieovens. Bovendien: het cremuleren van zelfs kleine menselijke restanten na een onvoltooid crematieproces zou een bijzonder onaangename geur tot gevolg hebben, die langdurig in het pand te ervaren zou zijn door alle medewerkers en nabestaanden die bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de invoer. Het staat zonder meer vast dat die geurontwikkeling er nooit is geweest.

Een crematieproces is gebonden aan strakke wettelijke regels en stelt dat er nooit asvermenging mag optreden. DELA houdt zich aan de wet en heeft hiervoor strakke protocollen en werkwijzen. Als iemand zich hier niet aan houdt, staan daar zware sancties op. Dit wilt niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, zijn we open en transparant naar alle nabestaanden.

Volledige openheid van zaken
Wij erkennen dat er fouten zijn gemaakt in de begeleiding van de betreffende medewerkers en het oplossen van de verstoorde werkrelatie. Dat betreuren wij enorm. In de eerste plaats voor de betreffende collega’s in crematorium Maaslanden. Daarnaast voor onze leden, medewerkers en relaties van cooperatie DELA. Het doet geen recht aan wie we zijn en waar we voor staan en past niet bij de waarden die wij als cooperatie aanhangen en uitdragen.

Vanaf het moment dat deze kwestie aan het licht kwam, heeft cooperatie DELA volledige openheid van zaken gegeven, ook naar journalisten die het dossier ontvangen hebben. Dat geldt ook voor het NRC. Iedereen is uitvoerig en in alle openheid te woord gestaan. Wij herkennen ons niet in de beschrijving van de heer Van Oss, zoals verwoord door het NRC.

Over cooperatie DELA
Het is de ambitie van cooperatie DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Cooperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) helpt mensen al meer dan 75 jaar tegen een eerlijke prijs met de begrafenis, crematie, repatriering, opvang, nabestaandenzorg en financiele diensten op deze terreinen. Ruim 3 miljoen leden, bijna 2.300 medewerkers, 170 vestigingen en 41.000 uitvaarten per jaar maken DELA marktleider in de Benelux. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA is een ‘Great Place to Work’, heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van MVO Nederland. www.dela.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen