Verscherpt toezicht Admiraal De Ruyter Ziekenhuis opgeheven

ADRZ_logo_kleinDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft het verscherpt toezicht op het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) opgeheven. Het ADRZ heeft aan de belangrijkste randvoorwaarden voor het kunnen sturen op patiëntveiligheid voldaan. In juli 2013 stelde de inspectie het ADRZ voor de duur van zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege de achterblijvende implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). In januari 2014 werd het verscherpt toezicht verlengd met nog eens maximaal zes maanden.

De IGZ heeft gedurende het verscherpt toezicht de vorderingen getoetst door middel van (onaangekondigde) inspectiebezoeken en gesprekken met de Raad van Bestuur, managers en medewerkers. De IGZ constateert dat het ziekenhuis het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen en ziet dat op vele niveaus goede verbetermaatregelen zijn genomen. De inspectie heeft geverifieerd dat het VMS op accrediteerbaar niveau is.

De inspectie constateert dat vanaf medio juli 2013 door het ADRZ op diverse fronten actie is ondernomen om een majeure inhaalslag te maken op de terreinen kwaliteit en veiligheid van zorg, en de sturing hierop door de Raad van Bestuur. De inspectie merkt een toename van veiligheidsbewustzijn in alle geledingen van het ziekenhuis.

De komende maanden blijft de inspectie intensief toezicht uitvoeren om de voortgang op de ingezette verbetermaatregelen te toetsen.

Bron: IGZ