Reactie Van Rijn op Nieuwsuur uitzending 30 mei

AWBZStaatssecretaris Martin van Rijn (VWS) reageert op de Nieuwsuur uitzending van 30 mei 2014 over geriatrische revalidatiezorg:

“Signalen over cliënten die – hoewel de beleidsregels die de toegang tot verblijf in de AWBZ bepalen sinds 2013 niet veranderd zijn – niet meer in aanmerking zouden komen voor zorgzwaartepakket (ZZP) V&V 6 bereikten mijn ministerie in februari, onder andere van transferverpleegkundigen.

Hierover ben ik in overleg gegaan met het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het gesignaleerde probleem is inmiddels opgelost. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat deze doelgroep* op dezelfde wijze als voorheen in aanmerking dient te blijven komen voor dit ZZP en daarmee voor verblijf in een instelling. Doordat het CIZ nu scherper oplet of er geen ‘upcoding’ (onnodig zware indicatie aanvragen door instellingen) plaatsvindt,  is in een aantal gevallen te streng gekeken naar de indicatieaanvraag. Dat heeft her en der geleid tot onwenselijke situaties.

Het ministerie heeft daarom met het CIZ de afspraak gemaakt dat bovenstaande afspraak in hun indicatiewijzer (handleiding voor mensen die indiceren) wordt verduidelijkt. Dat betekent dat cliënten met ernstige somatische/fysieke aandoeningen (net als in 2013 en daarvoor) aanspraak kunnen maken op ZZP VV 6. De maatregel is al van kracht, hoewel de eerstvolgende indicatiewijzer verschijnt op 1 juli.

Met het CIZ heb ik afgesproken dat er opnieuw wordt gekeken naar de cliënten waar het hier om gaat. En mochten er signalen zijn dat mensen desondanks buiten de boot dreigen te vallen, hoor ik dat graag.”

Afspraken VWS en CIZ merkbaar
Volgens voorzitter Eef Peelen van V&VN Transverpleegkundigen is het merkbaar dat VWS en CIZ afspraken hebben gemaakt. ,,Het gaat soepeler sinds april”, aldus Peelen. Voor de goede orde transfer verpleegkundigen kijken naar transfers na een ziekenhuisopname, niet naar transfers tussen instellingen.

* mensen met fysieke/somatische beperkingen, die op veel momenten gedurende de dag behoefte hebben aan begeleiding, overname bij zelfzorg en verpleging, zoals omschreven in het zorgprofiel van ZZP V&V06.

Bron: VWS