Oproep: test gezinsleden dierenarts op MRSA-bacterie

0
263

Wanneer gezinsleden van dierenartsen in het ziekenhuis worden opgenomen, zouden zij standaard moeten worden gescreend op de MRSA-bacterie, de ‘ziekenhuisbacterie’. Hiervoor pleit arts-microbioloog Erwin Verkade, die vrijdag 13 juni promoveert bij VUmc. “Een variant van deze bacterie, die veel voorkomt bij mensen die met varkens in aanraking komen, is regelmatig ook bij gezinsleden van dierenartsen aan te tonen”, aldus Verkade, die zijn onderzoek deed bij het Amphia Ziekenhuis in Breda.
Ongeveer één op de duizend mensen in Nederland is drager van de Staphylococcus aureus-bacterie die resistent is tegen veelgebruikte antibiotica (MRSA). In andere landen komt MRSA, ook bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’, veel vaker voor. Om verspreiding in Nederland te voorkomen, wordt bij iedereen die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest, gecontroleerd of ze de bacterie bij zich dragen.

antibiotica-onderzoekIn 2005 werd een variant van MRSA ontdekt die veel bij varkens en vleeskalveren voorkomt. Daarom wordt deze variant ook wel vee-gerelateerde MRSA genoemd. Mensen die frequent met deze dieren in aanraking komen, zoals dierenartsen, zijn vaak drager van deze bacterie. Sinds 2006 wordt deze groep daarom gescreend als zij in het ziekenhuis komen.

Gezinsleden drager MRSA
VUmc-promovendus Erwin Verkade volgde gedurende 2 jaar 137 dierenartsen en hun gezinsleden. Hij onderzocht elke vier maanden of zij vee-gerelateerde MRSA-dragers waren. Verkade: “Bij een op de drie dierenartsen bleek de bacterie gedurende de hele periode aantoonbaar te zijn. Een even grote groep was tijdens ten minste één meetmoment drager.” Niet alleen de dierenartsen dragen de bacterie echter met zich mee. “Ongeveer vier procent van de gezinsleden blijkt ook drager, een veel hoger percentage dan onder de rest van de bevolking.”

Pleidooi voor screening
Sinds eind 2012 dienen alle gezinsleden van bekende MRSA-dragers gescreend te worden bij een ziekenhuisopname. Verkade pleit er nu op basis van resultaten uit zijn onderzoek voor dat gezinsleden van álle dierenartsen die beroepsmatig in contact komen met varkens en vleeskalveren moeten worden gescreend, ongeacht of de dierenarts bewezen MRSA-positief is. “Ongeveer vijf procent van de patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld, loopt daar MRSA op. Het percentage gezinsleden van dierenartsen dat deze bacterie bij zich draagt is vergelijkbaar, dus zouden we ook hen moeten screenen bij een eventuele ziekenhuisopname”, aldus Verkade.

Problemen voorkomen
Op dit moment veroorzaakt de vee-gerelateerde MRSA-bacterie nog weinig infecties en is dus niet heel schadelijk. Verkade: “De laatste jaren duiken er echter ook mensen op die de bacterie dragen en nooit in contact zijn geweest met varkens of mensen die dat wel doen. Blijkbaar weten we nog lang niet alles over deze bacterie. We moeten eventuele toekomstige problemen vóór zijn en verspreiding voorkomen met behulp van een bredere screening dan op dit moment bestaat.”

Bron: VUmc